سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
فیلتر شده بر اساس : الکترونیک
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ابوالفضل

ابوالفضل بیجاری

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ابوالفضل بیجاری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://sites.google.com/site/abolfazlbijari/

Google Scholar Scopus
مهران

مهران تقی پور گرجی کلایی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهران تقی پور گرجی کلایی
استادیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://ir.linkedin.com/in/mehrantaghipour

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
سید محمد

سید محمد رضوی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید محمد رضوی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mrazavi/fa

Google Scholar Scopus
رضا

رضا زارع

مربی
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رضا زارع
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zare/fa

سید حمید

سید حمید ظهیری ممقانی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید حمید ظهیری ممقانی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zahiri/fa

Google Scholar
محسن

محسن فرشاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
محسن فرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/farshad/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی فروزانفر

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهدی فروزانفر
- دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mforouzanfar/fa

Google Scholar Scopus ORCID
ناصر

ناصر مهرشاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ناصر مهرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۷۲۸۴ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mehrshad/fa

Google Scholar Scopus
رمضان

رمضان هاونگی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
رمضان هاونگی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/havangi/fa

Google Scholar