سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
سیدمحمدحسین
سیدمحمدحسین سیدکاشی
دانشیار دکتری
۳۲۲۰۲۱۳۳ مهندسی - مکانیک

http://cv.birjand.ac.ir/seyedkashi

گوگل اسکالر اسکوپوس
لیلی

لیلی سیفی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
لیلی سیفی
استادیار دکتری
- علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://birjand.academia.edu/LeiliSeifi

گوگل اسکالر ایپرینت
مفید

مفید شاطری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
مفید شاطری
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۳۴۸۱۳۳ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/shateri/fa

گوگل اسکالر
اکبر

اکبر شایان سرشت

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
اکبر شایان سرشت
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/shayan/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا شریعتی نسب

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
رضا شریعتی نسب
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
امیرکیوان

امیرکیوان شفیعی

مربی
دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر
امیرکیوان شفیعی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی فردوس - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/shafiei/fa

حسین

حسین شکوهی فرد

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
حسین شکوهی فرد
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۴۶۸۳۴۵ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/shokoohifard/fa

محمد علی

محمد علی شمسی نژاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
محمد علی شمسی نژاد
دانشیار دکتری
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

http://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

گوگل اسکالر ارکید

یاسمن شمشیرگران

استادیار
کشاورزی - علوم دامی
یاسمن شمشیرگران
استادیار -
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/shamshirgaran/fa

محمد هادی

محمد هادی شهاب

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
محمد هادی شهاب
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۲ ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/shahab/fa

علی

علی شهیدی

دانشیار
کشاورزی - علوم و مهندسی آب
علی شهیدی
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/shahidi/fa

گوگل اسکالر
زهرا

زهرا شیرزور علی آبادی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
زهرا شیرزور علی آبادی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/zshirzour/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس صابری نوقابی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
عباس صابری نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/saberi/fa

گوگل اسکالر
علی

علی صفوی نژاد

دانشیار
مهندسی - مکانیک
علی صفوی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۵۱ مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/safavinejad/fa

گوگل اسکالر

علیرضا صمدزاده

مربی
کشاورزی - زراعت
علیرضا صمدزاده
مربی -
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/samadzadeh/fa

محمدحسین

محمدحسین صیادی اناری

دانشیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمدحسین صیادی اناری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۶۸ منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/sayyadi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

محمد ضابط

دانشیار
کشاورزی - زراعت
محمد ضابط
دانشیار -
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/zabet/fa