سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۳۵۱ مورد.

هادی ضیائی

مربی
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
هادی ضیائی
مربی -
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/hziaei/fa

لیلا

لیلا طالب زاده شوشتری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی
لیلا طالب زاده شوشتری
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴ علوم تربیتی و روانشناسی - روانشناسی

https://cv.birjand.ac.ir/talebzadeshoshtari/fa

گوگل اسکالر
فاطمه

فاطمه طاهرپور

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
فاطمه طاهرپور
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

https://cv.birjand.ac.ir/ftaherpour/fa

گوگل اسکالر

محمدعلی طاهری بازنشسته

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - حقوق
محمدعلی طاهری بازنشسته
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - حقوق

https://cv.birjand.ac.ir/300406/fa

سید حمید

سید حمید ظهیری ممقانی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
سید حمید ظهیری ممقانی
استاد دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۱۶۳ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/zahiri/fa

گوگل اسکالر
عباس

عباس عابدی

استادیار
علوم - فیزیک
عباس عابدی
استادیار -
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/abedi/fa

محسن

محسن عارفی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
محسن عارفی
دانشیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱ علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/arefi/fa

گوگل اسکالر
مرتضی

مرتضی عراقی

استادیار
مهندسی - عمران
مرتضی عراقی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۳۲۰۵۵۲ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/araghi/fa

گوگل اسکالر
محمدرضا

محمدرضا عزیزی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
محمدرضا عزیزی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/azizi/fa

گوگل اسکالر
علی

علی عسگری

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی
علی عسگری
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۱۱۰۰۱ علوم تربیتی و روانشناسی - علوم تربیتی

http://www.ijschooling.com

گوگل اسکالر

زهره علیزاده

استادیار
کشاورزی - زراعت
زهره علیزاده
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/zalizadeh/fa

گوگل اسکالر
زهرا

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - تاریخ
زهرا علیزاده بیرجندی
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - تاریخ

https://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi/fa

هادی

هادی علیزاده نوقابی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - آمار
هادی علیزاده نوقابی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - آمار

https://cv.birjand.ac.ir/halizadeh/fa

گوگل اسکالر
ابراهیم

ابراهیم غلامی

دانشیار
علوم - زمین شناسی
ابراهیم غلامی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۱ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

گوگل اسکالر

سیداحسان غیاثی

استادیار
کشاورزی - علوم دامی
سیداحسان غیاثی
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۵ ۵۳۲ ۲۸۸۹ کشاورزی - علوم دامی

http://www.drghiasi.irmasters.ir

گوگل اسکالر اسکوپوس
جلیل ا

جلیل ا فاروقی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
جلیل ا فاروقی
دانشیار دکتری
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/faroughi/fa

گوگل اسکالر
محمود

محمود فال سلیمان

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
محمود فال سلیمان
دانشیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman/fa

گوگل اسکالر

محمد حسن فتحی نسری

استاد
کشاورزی - علوم دامی
محمد حسن فتحی نسری
استاد -
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/fathi/fa