سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
غلامرضا

غلامرضا فتوحی راد

استادیار
مهندسی - معدن
غلامرضا فتوحی راد
استادیار -
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹-۵۱ مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/fotoohirad/fa

فرزانه

فرزانه فخر

مربی
هنر - صنایع دستی
فرزانه فخر
مربی کارشناسی ارشد
- هنر - صنایع دستی

https://cv.birjand.ac.ir/fakhr/fa

عباس

عباس فرجاد پزشک

تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
عباس فرجاد پزشک
- دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/afarjad/fa

گوگل اسکالر
حمید

حمید فرخی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حمید فرخی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hfarrokhi/fa

گوگل اسکالر ارکید
فرزانه

فرزانه فرزاد

استادیار
علوم - شیمی
فرزانه فرزاد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/farzad/fa

حسین

حسین فرزانه پور

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی
حسین فرزانه پور
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - علوم سیاسی

https://cv.birjand.ac.ir/farzanehpour/fa

سامان

سامان فرزین

استادیار
هنر - باستان شناسی
سامان فرزین
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۲۲۵ هنر - باستان شناسی

http://www.ostadiran.ir/Masters/default/?masterID=82cec96096d4281b7c95cd7e74623496

گوگل اسکالر ایپرینت
حسین

حسین فرسی

دانشیار
علوم - شیمی
حسین فرسی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/hosseinfarsi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
حسن

حسن فرسی

استاد
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
حسن فرسی
استاد دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/hasanfarsi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
محسن

محسن فرشاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
محسن فرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۰۸ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/farshad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
فریده

فریده فرهادی

مربی
ادبیات و علوم انسانی - زبان
فریده فرهادی
مربی کارشناسی ارشد
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/farhadi/fa

گوگل اسکالر
همایون
همایون فرهنگ فر
استاد دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۲ کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/farhangfar/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
مصطفی

مصطفی فروتن تنها

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی
مصطفی فروتن تنها
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۶۱۶ ادبیات و علوم انسانی - معارف اسلامی

http://foroutan.blog.ir

گوگل اسکالر
مهدی

مهدی فروزانفر

مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
مهدی فروزانفر
- دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mforouzanfar/fa

گوگل اسکالر

حامد فروغی فر

کشاورزی - علوم و مهندسی آب
حامد فروغی فر
- -
- کشاورزی - علوم و مهندسی آب

https://cv.birjand.ac.ir/hforoughifar/fa

حسین

حسین فضائلی مقیمی

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حسین فضائلی مقیمی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/fazaeli/fa

گوگل اسکالر