سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
رضا

رضا فلاح

استادیار
علوم - فیزیک
رضا فلاح
استادیار دکترای تخصصی
داخلی ۲۱۰ علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/falah/fa

گوگل اسکالر ارکید
حمیدرضا

حمیدرضا فلاحی

استادیار
کشاورزی - زراعت
حمیدرضا فلاحی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/fallahi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
حمید

حمید فلقی

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
حمید فلقی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/falaghi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
ملیحه

ملیحه فلکی

استادیار
کشاورزی - زراعت
ملیحه فلکی
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/falaki/fa

محمد قادر قادری

استادیار
کشاورزی - زراعت
محمد قادر قادری
استادیار -
- کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/ghaderi/fa

محمد

محمد قاسمی گل

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر
محمد قاسمی گل
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - کامپیوتر

https://cv.birjand.ac.ir/ghasemigol/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت
رضا

رضا قاضی زاده

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
رضا قاضی زاده
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/ghazizadeh/fa

گوگل اسکالر
سیدحسن

سیدحسن قالیبافان

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی
سیدحسن قالیبافان
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - جامعه شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/ghalibafan/fa

حمیدرضا

حمیدرضا قربانی

استادیار
هنر - باستان شناسی
حمیدرضا قربانی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/hghorbani/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مرتضی

مرتضی قربانی

استادیار
علوم - زیست شناسی
مرتضی قربانی
استادیار دکتری
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۴۹ علوم - زیست شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mghorbani/fa

گوگل اسکالر
کلثوم

کلثوم قربانی جویباری

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
کلثوم قربانی جویباری
استادیار -
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/kghorbani/fa

سید محمد حسین قریشی بازنشسته

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
سید محمد حسین قریشی بازنشسته
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/ghoreishi/fa

سید غلامرضا

سید غلامرضا قریشی

مربی
کشاورزی - زراعت
سید غلامرضا قریشی
مربی کارشناسی ارشد
۳۲۴۲۸۱۴۳ کشاورزی - زراعت

https://cv.birjand.ac.ir/ghoreyshi/fa

گوگل اسکالر
شعله

شعله قلاسی مود

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
شعله قلاسی مود
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/ghollasi/fa

گوگل اسکالر
اعظم

اعظم کاهنی

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
اعظم کاهنی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۲۵۲ علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/kaheni/fa

گوگل اسکالر
کیهاندخت

کیهاندخت کریمی

استادیار
علوم - فیزیک
کیهاندخت کریمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/karimi/fa

گوگل اسکالر