سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۵۳ تا ۲۷۰ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
مجید

مجید کلاته بجدی

استادیار
علوم - شیمی
مجید کلاته بجدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - شیمی

https://cv.birjand.ac.ir/kalatebojdi/fa

حسین

حسین کوهستانی

استادیار
هنر - باستان شناسی
حسین کوهستانی
استادیار دکترای تخصصی
- هنر - باستان شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/kohestani/fa

محمدرضا

محمدرضا کیانی

استادیار
علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی
محمدرضا کیانی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۲۷۰۴۴ علوم تربیتی و روانشناسی - علم اطلاعات و دانش شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/kiani/fa

گوگل اسکالر
وحید

وحید کیانی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
وحید کیانی
استادیار دکترای تخصصی
۶۱۸ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

https://cv.birjand.ac.ir/vkiani/fa

گوگل اسکالر
سعید رضا

سعید رضا گلدانی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت
سعید رضا گلدانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - قدرت

https://cv.birjand.ac.ir/goldani/fa

حمید گوهری منش

مربی
علوم - فیزیک
احمد

احمد لامعی گیو

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
احمد لامعی گیو
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/lamei/fa

محسن

محسن مبارکی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محسن مبارکی
دانشیار -
- ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/mobaraki/fa

محسن مجتهدی

استادیار
کشاورزی - علوم دامی
محسن مجتهدی
استادیار -
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/mojtahedi/fa

محمدحسن

محمدحسن مجیدی

استادیار
مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات
محمدحسن مجیدی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی برق و کامپیوتر - مخابرات

https://cv.birjand.ac.ir/majidi/fa

گوگل اسکالر
احسان

احسان محتشمی

استادیار
مهندسی - عمران
احسان محتشمی
استادیار دکترای تخصصی
۵۶۹ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mohtashami/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سجاد

سجاد محمدزاده

استادیار
دانشکده فنی فردوس - الکترونیک
سجاد محمدزاده
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mohamadzadeh/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محسن

محسن محمدنیا احمدی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
محسن محمدنیا احمدی
استادیار دکترای تخصصی
۳۹۲۰۲۰۴۲ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/mohammadnia/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
شکرا

شکرا محمدی

مربی
علوم - فیزیک
شکرا محمدی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - فیزیک

https://cv.birjand.ac.ir/shmohammadi/fa

سید سعید

سید سعید محمدی

استاد
علوم - زمین شناسی
سید سعید محمدی
استاد دکتری
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/ssmohammadi/fa

گوگل اسکالر
ابراهیم

ابراهیم محمدی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
ابراهیم محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/emohammadi/fa

عباس

عباس محمدی

دانشیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
عباس محمدی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - گیاهپزشکی

https://orcid.org/0000-0002-3610-6582

گوگل اسکالر اسکوپوس