سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۷۱ تا ۲۸۸ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
علی اکبر

علی اکبر محمدی

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - ادبیات
علی اکبر محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و علوم انسانی - ادبیات

https://cv.birjand.ac.ir/akmohammadi/fa

گوگل اسکالر
حاجی محمد

حاجی محمد محمدی نژاد

دانشیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
حاجی محمد محمدی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mohammadinejad/fa

گوگل اسکالر
اسدا

اسدا محمود زاده وزیری

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
اسدا محمود زاده وزیری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/mahmoodzadeh/fa

گوگل اسکالر
سهراب
سهراب محمودی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۵۴۰۴۱ کشاورزی - زراعت

https://sohrab-mahmoodi.persianblog.ir/

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت ارکید
امیرحسین

امیرحسین مختاری

استادیار
دانشکده فنی فردوس - گروه مشترک
امیرحسین مختاری
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - گروه مشترک

https://cv.birjand.ac.ir/mokhtari/fa

گوگل اسکالر
فرید

فرید مرادی نژاد

دانشیار
کشاورزی - باغبانی
فرید مرادی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - باغبانی

https://cv.birjand.ac.ir/moradinejad/fa

گوگل اسکالر
مریم

مریم مرتضوی مهریزی

استادیار
علوم - زمین شناسی
مریم مرتضوی مهریزی
استادیار دکترای تخصصی
۶۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mortazavi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید
مرتضی

مرتضی مزگی نژاد

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی
مرتضی مزگی نژاد
استادیار دکتری
۳۲۲۰۲۰۴۹ ادبیات و علوم انسانی - فلسفه و کلام اسلامی

https://cv.birjand.ac.ir/mezginejad/fa

گوگل اسکالر
محمد

محمد مسینائی

دانشیار
مهندسی - معدن
محمد مسینائی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - معدن

https://cv.birjand.ac.ir/massinaei/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمود

محمود مشگانی

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست
محمود مشگانی
استادیار دکتری
- منابع طبیعی و محیط زیست - محیط زیست

https://cv.birjand.ac.ir/meshgani/fa

مریم

مریم معتمد الشریعتی

استادیار
علوم - زمین شناسی
مریم معتمد الشریعتی
استادیار دکتری
۶۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/motamed/fa

گوگل اسکالر

هادی معماریان خلیل آباد

استادیار
منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری
هادی معماریان خلیل آباد
استادیار -
- منابع طبیعی و محیط زیست - مرتع و آبخیزداری

https://cv.birjand.ac.ir/memarian/fa

مهدی

مهدی مقرنسی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
مهدی مقرنسی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۵۶-۳۱۰۲۶۹۲۱ تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/mogharnasi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ارکید

غلامرضا مکتب داران

استادیار
علوم - فیزیک
مهدی

مهدی ملازاده

استادیار
مهندسی - عمران
مهدی ملازاده
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۰۵۰ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/molazadeh/fa

گوگل اسکالر
هما

هما ملایی

استادیار
علوم - زیست شناسی
هما ملایی
استادیار دکترای تخصصی
۰۰۹۸۵۶۳۲۲۰۲۳۰۱-۲ علوم - زیست شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/hmollaei/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مجید

مجید ملک جعفریان

دانشیار
مهندسی - مکانیک