سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند

 
 
نمایش ۲۸۹ تا ۳۰۶ مورد از کل ۳۵۱ مورد.
محمدباقر

محمدباقر منتظرتربتی

استادیار
کشاورزی - علوم دامی
محمدباقر منتظرتربتی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - علوم دامی

https://cv.birjand.ac.ir/montazer/fa

امیر

امیر مهدوی

استادیار
علوم - زمین شناسی
امیر مهدوی
استادیار دکتری
۲۹۹ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mahdavi/fa

گوگل اسکالر
حسین

حسین مهدیزاده

دانشیار
مهندسی - عمران
حسین مهدیزاده
دانشیار دکتری
- مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mahdizadeh/fa

ناصر

ناصر مهرشاد

دانشیار
مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک
ناصر مهرشاد
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۷۲۸۴ مهندسی برق و کامپیوتر - الکترونیک

https://cv.birjand.ac.ir/mehrshad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سعید

سعید مودی

استادیار
کشاورزی - گیاهپزشکی
سعید مودی
استادیار دکترای تخصصی
- کشاورزی - گیاهپزشکی

https://cv.birjand.ac.ir/smoudi/fa

مریم

مریم مودی

استادیار
علوم - زیست شناسی
مریم مودی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - زیست شناسی

https://www.researchgate.net/profile/Maryam_Moudi

گوگل اسکالر اسکوپوس
سید مرتضی

سید مرتضی موسوی

استادیار
علوم - زمین شناسی
سید مرتضی موسوی
استادیار دکترای تخصصی
۰۵۶۳۲۲۰۲۱۴۸ علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/moussavi/fa

گوگل اسکالر
سید موسی

سید موسی موسوی کوهی

استادیار
علوم - زیست شناسی
سید موسی موسوی کوهی
استادیار دکترای تخصصی
۳۸۲ علوم - زیست شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/mmoussavi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیدمجتبی

سیدمجتبی موسوی نژاد

استادیار
دانشکده فنی فردوس - عمران
سیدمجتبی موسوی نژاد
استادیار دکتری
- دانشکده فنی فردوس - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/mosavinejad/fa

گوگل اسکالر
غلامرضا

غلامرضا میراب شبستری

دانشیار
علوم - زمین شناسی
غلامرضا میراب شبستری
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

https://cv.birjand.ac.ir/shabestari/fa

گوگل اسکالر
سیدعلی

سیدعلی میربزرگی

دانشیار
مهندسی - مکانیک
سیدعلی میربزرگی
دانشیار دکترای تخصصی
- مهندسی - مکانیک

https://cv.birjand.ac.ir/mirbozorgi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
سیده عذرا

سیده عذرا میرکاظمی

دانشیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
سیده عذرا میرکاظمی
دانشیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/mirkazemi/fa

گوگل اسکالر
محمد رضا

محمد رضا میری

استادیار
علوم ریاضی و آمار - ریاضی
محمد رضا میری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ریاضی و آمار - ریاضی

https://cv.birjand.ac.ir/miri/fa

گوگل اسکالر ارکید
جواد

جواد میکانیکی

دانشیار
ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا
جواد میکانیکی
دانشیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۰۴۴ ادبیات و علوم انسانی - جغرافیا

http://cv.birjand.ac.ir/mikaniki/fa

گوگل اسکالر
محمدامین

محمدامین ناصح

استادیار
ادبیات و علوم انسانی - زبان
محمدامین ناصح
استادیار دکترای تخصصی
۳۲۲۰۲۳۰۱ ادبیات و علوم انسانی - زبان

https://cv.birjand.ac.ir/390045/fa

مهتاب

مهتاب ناصح

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی
مهتاب ناصح
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - علوم ورزشی

https://cv.birjand.ac.ir/393090/fa

حمید رضا

حمید رضا ناصری

استادیار
مهندسی - عمران
حمید رضا ناصری
استادیار دکترای تخصصی
۳۳۶ مهندسی - عمران

https://cv.birjand.ac.ir/hnaseri/fa

گوگل اسکالر