ارائه رویکردی جدید برای رتبه بندی متریک های امنیتی

نویسندگانکاظم آرمین، مصطفی بهی، محمد قاسمی گل
همایشسومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا3)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۱۲/۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
نوع ارائهسخنرانی

چکیده مقاله