تاثیر ارتباط بین سنجه های امنیتی در کمیت سنجی امنیت شبکه های رایانه ای

نویسندگانمصطفی بهی، محمد قاسمی گل، حامد وحدت نژاد
همایشدومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا 2)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵/۱۲/۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
نوع ارائهسخنرانی

چکیده مقاله