رتبه بندی آسیب پذیری های شبکه با استفاده از تحلیل گراف حمله

نویسندگانعادل رضاپور، محمد قاسمی گل، حامد وحدت نژاد
همایشچهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۴/۲۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
نوع ارائهسخنرانی

چکیده مقاله