بررسی تاثیر عصاره گیاه گل یخ در حذف رنگزای آنیونی از محلول آبی

نویسندگانمحمود حاجیانی - مریم مظفرجلالی - امین الدین حاجی
همایشچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۷-۱۶
محل برگزاری همایشارومیه
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

رهاسازی غیر اصولی فاضلاب¬های حاوی رنگ ، به دلیل اثرات مضر آن همچون سرطان و جهش¬زایی بعنوان یکی از چالش¬های اساسی زیست¬محیطی محسوب می¬شود. از این¬رو تصفیه پساب¬های رنگی فاضلاب¬های صنعتی، قبل از تخلیه آنها به محیط¬زیست، ضروری می¬باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر کارآیی عصاره گیاه گل یخ (aptenia cordifolia ) درحذف رنگ¬های آنیونی از پساب شبیه سازی شده نساجی توسط فرآیند انعقاد و لخته¬سازی انجام گرفت. بدین منظور، تاثیر تغییر غلظت عصاره گیاهی بر روی راندمان حذف رنگزا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت عصاره گیاهی راندمان حذف رنگ افزایش می¬یابد . بر اساس نتایج بدست آمده، حذف رنگزای آنیونی توسط عصاره گل یخ در حد مطلوبی بوده و استفاده از این گیاه می¬تواند بعنوان رویکردی مناسب و مقرون به صرفه و همچنین دوستدار محیط¬زیست در جهت حذف رنگ¬های آنیونی از پساب نساجی مورد توجه قرار گیرد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: حذف زیستی، aptenia cordifolia، فاضلاب نساجی