نقش دارالفنون در گسترش فرهنگ علمی در عصر ناصری

نویسندگانسمیه حمیدی - اکرم ناصری - بیگم ناصری
همایشدومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۱-۲۷
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

پیشرفت¬های همه¬جانبه اروپائیان از یکسو و شکست¬های نظامی ایرانیان از روسیه از سوی دیگر، ایرانیان را به عقب¬ماندگی¬شان آگاه نمود. روشنفکران ایران بیسوادی عمومی و ناکارآمدی نظام آموزش سنتی را یکی از علل عقب¬ماندگی کشور خود دانستند. از این¬رو توجه آن¬ها معطوف به پیشرفت¬های غرب به¬ویژه نظام آموزش مدرن و مدارس آن¬ها شد. تشکیل مدارس به¬عنوان یکی از طرح¬های اصلاحی مورد نظر روشنفکران بود. در همین راستا سعی در اخذ و راه¬اندازی نظام آموزشی بر اساس الگوی غربی نمودند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: دارالفنون فرهنگ علمی