واکاوی اثرات اقتصادی سنت وقف بر گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندگانسمیه حمیدی - محمد علی تابعی - سکینه شبانی
همایشاولین همایش ملی "کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی"
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۱-۱۹
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

گسترش وقف در توسعه و رشد تمدن اسلامی نقش داشته است این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله می پردازد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: وقف توسعه انسانی