بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در اندیشه ¬سیاسی علامه طباطبایی و جان¬رالز

نویسندگانسمیه حمیدی - مهتاب دهقانی
همایشهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطبایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۱-۲۰
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

عدالت از جمله موضوعات مورد توجه علم فلسفه است. هم فلاسفه اسلامی و هم متفکرین فلسفه غرب در نظرورزی های خود به این مفهوم بسیار پرداخته¬اند. از جمله عرصه¬های کنکاشی پیرامون این مفهوم حوزه اندیشه سیاسی است. در غرب سرآمد نظریه پردازی پیرامون مفهوم عدالت جان رالز می باشد. او در قالب رویکرد لیبرالیسم به این مفهوم می¬نگرد. در فلسفه اسلامی نیز علامه طباطبایی از جمله فلاسفه معاصر است که به این مفهوم پرداخته است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی به تبیین این مفهوم و مقایسه آن در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و جان رالز بپردازد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: عدالت رالز علامه طباطبایی