نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی

نویسندگانسمیه حمیدی - بیگم ناصری
همایشهمایش ملی اندیشه‌های فلسفی-کلامی علامه طباطبایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۱-۲۰
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

یکی از مسائل پراهمیت در تاریخ تطور اندیشه ¬سیاسی، بررسی رابطه اخلاق و سیاست است. اخلاق و سیاست دو مفهوم مهم در حکمت عملی هستند که به دنبال سامان¬دادن به انسان و جامعه می¬باشند. نسبت اخلاق و سیاست از مسائلی است که مورد توجه متفکران بوده، از این¬رو در اندیشه سیاسی اندیشمندان اسلامی سبب ایجاد رویکرد¬های متفاوتی شده است. مشغله آنان در رابطه اخلاق و سیاست بیشتر نسبت فضیلت و سعادت بوده است. اما این موضوع در دوره¬های بعد گسترش یافته و می¬توان گفت که از معنای اولیه خود فاصله گرفته است. از جمله متفکرانی که به بحث در حوزه اخلاق و سیاست پرداخته علامه طباطبایی است. به گونه¬ای که وی بین اخلاق، اجتماع و توحید پیوند ناگسستنی برقرار می¬کند. در نوشتار حاضر تلاش شده تا به روش توصیفی- تحلیلی با تمرکز بر اندیشه علامه طباطبایی که به هر دو حوزه اخلاق و سیاست پرداخته، به تبیین نظریه اخلاقی و سیاسی ایشان پرداخته و نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه ایشان مورد واکاوی قرار گیرد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اخلاق، سیاست، حکومت، قانون، علامه طباطبایی