پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نقش‌ مولفه های رفتار سازمانی مثبت گرا در رضایت شغلی و اثر بخشی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان تخارمحمد الدین رجبی راسخکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۵ بهمن ۱۴۰۲
۲نقش شوخ طبعی معلم در اشتیاق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه ششم آموزش ابتدایی شهر بیرجندسارا عابدینیکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۱ شهریور ۱۴۰۲
۳عنوان فارسی: نقش سلامت سازمانی در پیش‌بینی درگیری شغلی با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بشرویهحمید فرهادیکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۱ شهریور ۱۴۰۲
۴نقش نوع ساختار سازمانی در رفتار نوآورانه و عملکرد شغلی کارکنان ریاست معارف ولایت بدخشانمحمداسماعیل وثیقکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۵ تیر ۱۴۰۲
۵نقش معنویت سازمانی بر اشتراک دانش و مشارکت کارکنان آموزش و پرورش شهر تالقانعزیزالله عزیمکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۵ تیر ۱۴۰۲
۶نقش دینداری در کیفیت زندگی کاری کارکنان معارف استان بدخشانداد محمد داعیکارشناسی ارشداستاد مشاور۰۵ تیر ۱۴۰۲
۷شناسایی عوامل موثر بر شایعه پراگنی سازمانی در دانشگاه ولایت بغلان ارا‌ئه راه کاری لازم جهت مدیریت اثر بخش آنمحمد ظاهر مجاهدکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۸نقش فرهنگ سازمانی در اعتماد سازمانی و نوآوری شغلی در کارکنان دانشگاه تخارعبدالقدیر لطیفیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۲ خرداد ۱۴۰۲
۹بررسی تجربه زیسته اعضای هیأت‌علمی دانشگاه بیرجند از فرصت‌های مطالعاتی داخل کشورفاطمه اشرفی گلکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۰نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در چابکی سازمانی آموزش‌ و پرورش استان کندز - افغانستانشبیراحمد احمدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۱نقش رهبری خدمتگزار در توانمند سازی روانشناختی و رفتار نو آورانه معلمان استان تخارسید عاییزالله زاهدکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۲پدیدار شناسائی فرصت ها و چالش های آموزش مجازی از دیدگاه مدیران مدارس ابتداییمریم محمدزادهکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۳چالش ها و راهکار های ایجاد کارآفرینی خانگی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطهفاطمه چوپانیکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۴رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار نو آورانه، با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در معلمان دوره متوسطه استان تخارذبیح الله سجادکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۵نقش ساختار سازمانی در پیش‌بینی سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه تخارانعام الله منعمکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۶ بهمن ۱۴۰۱
۱۶نقش سبک‌ رهبری در توانمندسازی و عملکرد شغلی کار کنان آموزش و پروش شهرستان تالقاناسدالله امینکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۶ بهمن ۱۴۰۱
۱۷نقش عملکرد فکورانه معلم در فرسودگی شغلی معلمان دوره ابتدایی باتوجه به متغییرهای تعدیلگر جنسیت و تجربه معلمان شهر گنابادمحسن محمدپورکارشناسی ارشداستاد مشاور۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۱۸بررسی پدیدارشناسانه شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) در یادگیری دانش‌آموزان دوره اول متوسطهکریم ریگی نژادشورکیکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۱۹پیشایندها و پسایندهای هم آفرینی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجندفاطمه ناصریکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ خرداد ۱۴۰۱
۲۰چالش‌ها و راهکارهای آموزش برخط در دوره همه‌گیری کووید-19 از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجندحامد ابراهیم زادهکارشناسی ارشداستاد مشاور۲۰ بهمن ۱۴۰۰