محبوبه سادات حسین زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲زیست شناسی- علوم جانوریدانشگاه خوارزمی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵زیست شناسی- سیستماتیک جانوریدانشگاه فردوسی مشهد
دکتری۱۳۹۳زیست شناسی- سیستماتیک جانوریدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

نماینده پژوهشی  و کارآفرینی گروه زیست شناسی در شورای پژوهشی دانشکده علوم از سال ۱۳۹۷ تا هم اکنون

استاد راهنما دانشجویان کارشناسی زیست شناسی ( ورودی   ۹۸ و ۹۴)

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه بررسی روش های نمونه برداری و بافت گیری از خزندگان- دو دوره در هفته پژوهش در دانشگاه بیرجند