کوچ نشینان ترک و مغول و نظام اقطاع در سده های میانه اسلامی

نویسندگانمجتبی خلیفه
همایشهمایش بزرگداشت مقام علمی دکتر علیمحد ولوی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۱۲-۱۸
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

مساله اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت اقطاع در سده های میانه تاریخ اسلامی به ویژه دوره مغول و ایلخانان، یعنی سده های هفتم و هشتم هجری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر خلاف دوره سلجوقیان طی سده های پنجم و ششم هجری که نظام اقطاع از رونق زیادی برخوردار بود، در دوره مغولان اقطاع رواج نداشته است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اقطاع، زمینداری، ترکان، مغولان