تغییرات سطوح لیپوکالین-۲ پس از تمرینات مقاومتی و مصرف میکرو- جلبک اسپیرولینا در مردان دارای اضافه وزن و چاق

نویسندگانکریم دهقانی، مهدی مقرنسی، مرضیه ثاقب جو، هادی سریر، محمد ملکانه
نشریهفیض
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه بیرجند
شماره صفحات۱-۷
شماره سریال۲۵
شماره مجلد۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۱-۱۲-۳۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC

چکیده مقاله

 سابقه و هدف: یکی از راهکارهای موثر برای کنترل وزن استفاده از تمرینات ورزشی منظم و بهره­مندی از مکمل­های­ گیاهی است. هدف از این مطالعه تغییرات سطوح لیپوکالین-2 پس از تمرینات مقاومتی و مصرف میکرو-جلبک اسپیرولینا در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.

مواد و روش ها: تحقیق حاضر به صورت کارآزمایی بالینی شاهد دار یک سو کور و  از نوع نیمه تجربی وکاربردی بود. به همین منظور60 مرد با دامنه سنی30 تا 55 سال و شاخص توده بدن بیشتر از 25 (کیلوگرم بر متر مربع) دارای اضافه وزن و چاق، به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده( با جایگزین) در چهارگروه تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما، اسپیرولینا و دارونما قرار گرفتند. گروه مداخله و دارونما به ترتیب به مدت هشت هفته روزانه دو عدد کپسول500 میلی‌گرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. تمرینات مقاومتی به مدت هشت هفته، هفته­ای سه جلسه اجرا شد.

نتایج:  مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-2 بین گروه­های تحقیق تفاوت معنی­داری را نشان داد (05/0>p). همچنین مقادیر لیپوکالین-2 در گروه تمرین+ اسپیرولینا، درصد چربی در گروه­های تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما  کاهش معنی­داری و توده خالص بدنی در گروه تمرین+ اسپیرولینا افزایش معنی­داری داشت (05/0>p).  

نتیجه گیری: به نظر می‌رسد مکمل دهی اسپیرولینا  توام با تمرینات مقاومتی می‌تواند با کاهش مقادیر لیپوکالین-2 و برخی شاخص‌های‌های ترکیب بدنی در کنترل وزن و چاقی موثر باشد.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: اضافه وزن و چاقی، لیپوکالین-2، تمرینات مقاومتی، اسپیرولینا