نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج خدمات گردشگری

نویسندگانراضیه کاظمی رنانی - لیلی سیفی
همایشبدون نام
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۹-۰۵-۰۱
محل برگزاری همایشبیرجند
شماره صفحات۰-۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

امروزه گردشگری ازجمله روش‌های شناخت فرهنگ ملت‌هاست. از طرفی درآمدزایی از راه صنعت گردشگری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. کتابخانه‌های عمومی سازمان‌های دانش‌محوری هستند که از لحاظ منابع و خدمات می‌توانند در جذب گردشگران مؤثر واقع شوند. هدف از این پژوهش، مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های گردشگری به‌منظور شناسایی نقش کتابخانه‌ها در ترویج و اشاعه خدمات گردشگری و پی بردن به خلأ پژوهشی موجود برای انجام پژوهش‌های آتی است. روش پژوهش مرور نظام‌مند است. بدین منظور، پژوهش‌های مرتبط در 10 پایگاه‌ ملی و بین‌المللی در بازه زمانی 1999 تا 2019 جستجو و شناسایی گردید. تعداد 9 مورد از مرتبط‌ترین آن‌ها برای پژوهش حاضر استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که کتابخانه‌ها در زمینه گردشگری فرهنگی و توسعه هویت و میراث فرهنگی، سواد اطلاعاتی و رویکرد گردشگری، همکاری و مشارکت کتابخانه با سایر نهادها و سازمان‌ها و رویکرد گردشگری در راستای جهت‌گیری بازار قادرند به ترویج و اشاعه خدمات گردشگری بپردازند. مطالعه نظام‌مند وضعیت پژوهش‌های انجام شده در زمینه گردشگری نشان می‌دهد، این حوزه نیازمند انجام پژوهش‌های کاربردی بیشتر در کتابخانه‌ها است؛ به‌طوری‌که محصول نهایی این پژوهش‌ها می‌تواند ارتقا کیفی خدمات گردشگری در کتابخانه‌ها و به‌تبع آن کسب سود، منافع تجاری و اقتصادی در کتابخانه‌ها را در برداشته باشد. همچنین باعث ارتقا هویت فرهنگی یک ملت نیز می‌شود.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: خدمات گردشگری، کتابخانه های عمومی، مرور نظامند