حامد وحدت نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳ریاضیات کاربردیصنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)فردوسی مشهد
فلوشیپ۱۳۹۰مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)دانشگاه رم (ساپینزا)- ایتالیا
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)دانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

- مسؤول تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتر- ۱۳۹۳-۱۳۹۶

- رئیس مرکز تخصصی آپای دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲-۱۳۹۷

- اخذ نهمین مجوز فعالیت مرکز آپا برای دانشگاه بیرجند از سازمان فناوری اطلاعات ایران- ۱۳۹۴

- اخذ رتبه دوم توسط مرکز آپای دانشگاه بیرجند در بین ۳۵ مراکز آپای کشور در مسابقه کشف و تحلیل آسیب پذیری های امنیتی- ۱۳۹۶

- عضو کارگروه توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و میکروالکترونیک بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی- از سال ۹۶

- عضو شورای راهبری امنیت اطلاعات استان خراسان جنوبی- از سال ۹۶

- عضو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- از سال ۹۸

 

محاسبات فراگیر و ابری

سنجش جمعیت

شهر هوشمند و اینترنت اشیا

معماری نرم افزار

داده کاوی و نظر کاوی

سوابق پژوهشی

دبیر اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت

دبیر و برگزار کننده کنفرانس ها و کارگاه های زیر:

International Workshop on Next Generation Computing (NGCom ۱۷) , Melbourne, November ۲۰۱۷, http://percam.org/NGCom/

۵th International Workshop on Pervasive and Context-Aware Middleware (PerCAM۱۷) , Rome, October ۲۰۱۷ http://www.percam.org

۴th International Workshop on Pervasive and Context-Aware Middleware (PerCAM۱۴) , Dubai, October ۲۰۱۴ 

 ۳nd International Workshop on Pervasive and Context-Aware Middleware (PerCAM۱۳) , Dublin, Ireland, December, ۲۰۱۳ 

 

عضو هیات تحریریه

Associate Editor of Elsevier Computers and Electrical Engineering Journal

عضو IEEE

IEEE member