نام استاد: رمضان هاونگی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: havangi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/havangi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده برق و کامپیوتر - گروه قدرت

تلفن : 412

فاکس:

محل کار: دانشکده برق و کامپوتر

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه ریاضی مهندسی کنترل مدرن
یکشنبه مدار 2 کنترل مدرن کنترل خطی
دوشنبه کنترل صنعتی
سه شنبه ریاضی مهندسی مدار 2 کنترل خطی- شبکه های عصبی
چهارشنبه کنترل صنعتی شبکه های عصبی
پنج شنبه