نام استاد: محمدرضا کیانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: kiani.mreza@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: www.cv.birjand.ac.ir/kiani

فایل رزومه:


نام واحد: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 384

فاکس: 32202143-056

محل کار: دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه حضور در كتابخانه مركزي حضور در كتابخانه مركزي حضور در كتابخانه مركزي كارآموزي 3
یکشنبه حضور در كتابخانه مركزي جلسه شوراي گروه رفع اشكال و مشاوره در دانشكده
دوشنبه كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتي حضور در كتابخانه مركزي رفع اشكال و مشاوره در كتابخانه مركزي ارزشيابي نظام ها و خدمات اطلاعاتي
سه شنبه حضور در كتابخانه مركزي حضور در كتابخانه مركزي مشاوره در كتابخانه مركزي
چهارشنبه حضور در كتابخانه مركزي حضور در كتابخانه مركزي رفع اشكال و مشاوره در دانشكده
پنج شنبه