نام استاد: محمدرضا بخشی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: mbakhshi@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://www.cv.birjand.ac.ir/mbakhshi

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات

تلفن : 281

فاکس: 32254050

محل کار: دانشکده کشاورزی

اخرین وضعیت: مشغول به كار

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه اقتصاد كشاورزي اقتصاد كشاورزي اقتصاد كشاورزي مديريت و حسابداري
یکشنبه مشاوره دانشجويي جلسه گروه مديريت و حسابداري
دوشنبه توسعه اقتصادي توسعه اقتصادي اقتصاد محيط زيست
سه شنبه مشاوره دانشجويي انواع و كاربرد تعاوني ها
چهارشنبه سيستم هاي ديناميكي سيستم هاي ديناميكي اقتصاد منابع طبيعي ارزشيابي پروژه
پنج شنبه