نام استاد: مجید رضائی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک: mjrezaei@birjand.ac.ir

آدرس وب سایت: http://cv.birjand.ac.ir/mjrezaei

فایل رزومه: دانلود رزومه


نام واحد: دانشکده علوم ریاضی و آمار - گروه آمار

تلفن : 252

فاکس: 05632202346

محل کار: گروه آمار

اخرین وضعیت:

loading
loading
loading
loading
loading

برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ایام هفته / ساعت 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده مشاوره
یکشنبه محاسبات پیشرفته جلسه گروه حضور در دانشکده
دوشنبه حضور در دانشکده جلسه دانشگده حضور در دانشکده مشاوره دانشجویی محاسبات پیشرفته
سه شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده حضور در دانشکده
چهارشنبه حضور در دانشکده جلسه دانشگاه
پنج شنبه