سیدمحمدحسین سیدکاشی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمعاون آموزشی دانشکده مهندسیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، تیرماه 1396 تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، آذرماه 1395 تا تیرماه 1396
 • استاد مشاور فرهنگی انجمن علمی مکانیک دانشگاه، مهرماه 1394 تاکنون
 • هیات علمی، دانشگاه بیرجند، گروه مکانیک، 1392 تاکنون
 • مدیر عامل، شرکت بازرسی فنی و مهندسی فرامه ناظران گاز ، 1389-1393
 • پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال 1396

سوابق پژوهشی

 • عضو شورای مرکزی و کمیته علمی پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، 2-3 آبان 1397، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
 • نائب رئیس و عضو کمیته فنی TC58 موسسه استاندارد و تحقیقات علمی و صنعتی ایران
 • عضو هیات مدیره و عضو انجمن تحقیقی و ترویجی سوخت های جایگزین
 • عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
 • عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران
 • عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (SIPIEM)
 • عضو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران