مهتاب ناصح

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضیات کاربردیبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مدیریت ورزشیدانشگاه شهید باهنر کرمان
دکترای تخصصی۱۳۹۵برنامه ریزی و مدیریت ورزشیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پردیس علوم رفتاری- دانشکده علوم ورزشیهیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

مسول کارافرینی و ارتباط با جامعه دانشکده علوم ورزشی از سال 1396

مدیر اجرایی نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش از سال 1394

مدیریت مسابقات و رویدادهای ورزشی

روشهای آموزش در تربیت بدنی

حقوق و اخلاق ورزشی

تاریخ تربیت بدنی

کارآفرینی 

اوقات فراغت

سوابق پژوهشی

همکاری با اداره ورزش و جوانان به عنوان مدرس دوره های تئوری مربیگری

برگزار کننده کارگاه " مدیریت رویدادهای ورزشی " دانشگاه بیرجند  بهمن ماه 1397

برگزار کننده سمینار " روشهای پژوهش کیفی در مدیریت" دانشگاه بیرجند آذرماه 1397

برگزار کننده سمینار "بازی و ورزش برای کودکان" سازمان تأمین اجتماعی آبانماه 1398

 

 

 

داور نشریه "مدیریت منابع انسانی در ورزش" دانشگاه صنعتی شاهرود

داور نشریه "مدیریت و توسعه ورزش" دانشگاه گیلان

داور نشریه " New Approaches In Sport Sciences " دانشگاه علامه طباطبایی