محمدرضا خورشیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی برق- مخابرات میدان و موجتهران- دانشگاه خواجه نصیر طوسی
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی برق -مخابرات میدان و امواجتهران - دانشگاه شاهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

معاون گروه مخابرات 1397 تا کنون

طراحی مفهومی سایت زمینی پایش سیگنالهای ماهواره ای- سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

طرح جامع پایش طیف امواج رادیویی و نظارت بر شبکه های مرتبط - سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

امکان­سنجی استفاده از باند فرکانسی 694 مگاهرتز تا 862 مگاهرتز با استفاده از ویژگی رادیو شناختگر به منظور بهره­برداری همزمان از باند فرکانسی با سرویس پخش فراگیر

طراحی و تحلیل عددی بخشی ازیک سیستم فرستنده در باند تراهرتز