احمد بخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵علوم سیاسیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹علوم سیاسی- اندیشه سیاسیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۵علوم سیاسی- مطالعات منطقه ایتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانیعضو هیات علمی- گروه علوم سیاسیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰-۱۳۸۶

 هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند  از مهر ۱۳۹۰

مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند: آذر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۷

معاون پژوهشی مرکز مطالعات آفریقا( تربیت مدرس):  از اردیبهشت ۱۳۸۷تا پایان شهریور ۱۳۹۰

 مدیر گروه پژوهشی افغانستان از خرداد ۱۳۹۱

مدیر گروه علوم سیاسی  از آبان ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۶

همکاری با مرکز مطالعات آفریقا از سال ۱۳۷۹  -۱۳۹۰

عضو هیات تحریریه و مدیر داخلی پژوهشنامه آفریقا از سال ۱۳۸۷ -۱۳۹۲

عضو  و دبیر گروه مطالعات سیاسی مرکز مطالعات آفریقا از سال ۱۳۸۰  تاپایان شهریور ۱۳۹۰

عضو کمیته کارشناسان مسایل  افریقا در صدا و سیما  از سال ۱۳۸۰  تا پایان شهریور ۱۳۹۰

عضو کمیته کارشناسان مسایل  افریقا در  کمیته امداد امام خمینی(ره)  از سال  ۱۳۸۸- ۱۳۹۰

عضو گروه پژوهشی مطالعات آفریقا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دی ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۰

عضو کمیته  علمی همایش بین المللی تحولات ژئوپلیتیک در آغاز هزاره سوم، مرکز مطالعات آفریقا، آذر ۱۳۸۳

دبیر اولین گردهمایی دانشجویان و طلاب آفریقایی شاغل به تحصیل در ایران، اسفند ،۱۳۸۳

مسئول اجرایی شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس،شهریور ۱۳۸۵

عضو  کمیته علمی و کمیته داوری همایش  خراسان جنوبی، نظم و امنیت : تاریخ برگزاری ۵ و ۴ اردیبهشت ۹۲

مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ۱۳۸۸-۱۳۹۰

 دبیر اجرایی نشست بررسی روابط ایران و افغانستان دانشگاه بیرجند آذر ۱۳۹۳

قائم مقام دبیر دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا اردیبهشت ۱۳۹۴

 مسئول  کمیته ناظر برکرسی های آزاد اندیشی دانشگاه بیرجند (از سال ۱۳۹۴)

دبیر شورای معین نظارت بر تشکل های دانشگاه بیرجند(از سال ۱۳۹۴)

عضو هیات تحریریه فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی( از سال ۱۳۹۳)

دبیر علمی همایش توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های پیش رو( آبان ۱۳۹۵)

مسئول برگزاری نمایشگاه توانمندی های هسته ای جمهوری اسلامی در دانشگاه بیرجند( ابان ۱۳۹۵)

قائم مقام دبیر  کنگره ژئوپلیتیک و توسعه محلی و منطقه ای: رویکردی بر پایداری شرق ایران( فروردین ۱۳۹۷)

قائم مقام رئیس  اولین همایش بین المللی کویر لوت( فروردین ۱۳۹۸)

دبیر اجرایی همایش ملی اندیشه های فلسفی، کلامی علامه طباطبایی(آبان ۱۳۹۸)

قائم مقام دبیر علمی  دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی(آذر ۱۳۹۸)

تدریس

 • کارشناسی ارشد( دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشگاه بیرجند)

سیاست و حکومت در آفریقا

روابط خارجی ایران و آفریقا

آفریقا و سازمانهای بین المللی

 فرهنگ و تمدن آفریقا

تاریخ روابط بین المللی آفریقا

جغرافیای سیاسی  فضای مجاری

ژئوپلیتیک نظام های منطقه ای و بین المللی

 سیاست و فضا

 سمینار مسائل جهان سوم

 سمینار مسائل روز

نظریه های جدید روابط بین الملل

مناطق نفوذ قدرتهای بزرگ

جغرافیای انتخابات

تحولات دولت در خاورمیانه

 

  •  کارشناسی( دانشگاه بیرجند)

شناخت و ماهیت امپریالیسم

جهان سوم و مسائل آن

سیاست و حکومت در آفریقا

 ارتش و سیاست

زبان تخصصی علوم سیاسی ۱و ۲

 سیاست و حکومت در چین

خلیج فارس و مسائل آن

سیاست های مقایسه ای

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست و حکومت در خاورمیانه

سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا

روان شناسی اجتماعی

سیاست و حکومت در افغانستان

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

حوزه مطالعاتی اصلی: مطالعات منطقه ای(مطالعات آفریقا و افغانستان)

حوزه مطالعاتی جنبی: سیاست خارجی ایران

 1. سیاست های آفریقایی
 2. روابط خارجی ایران و قاره آفریقا
 3. قدرتهای خارجی و آفریقا
 4. سیاست و حکومت در آفریقا
 5. آفریقای جنوبی
 6. آفریقا و سازمانهای منطقه ای و بین المللی
 7. سیاست خارجی ایران
 8.  سیاست و حکومت در افغانستان
 9. نظم و امنیت
 10.  توسعه خراسان جنوبی

سوابق پژوهشی

 همایش بین المللی تحولات ژئوپلیتیک در آغاز هزاره سوم، مرکز مطالعات آفریقا، آذر 1383

دبیر اولین گردهمایی دانشجویان و طلاب آفریقایی شاغل به تحصیل در ایران، اسفند ،1383

مسئول اجرایی شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس،شهریور 1385

عضو  کمیته علمی و کمیته داوری همایش  خراسان جنوبی، نظم و امنیت : تاریخ برگزاری 5 و 4 اردیبهشت 92

 دبیر اجرایی نشست بررسی روابط ایران و افغانستان دانشگاه بیرجند آذر 1393

قایم مقام دبیر دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا اردیبهشت 1394

دبیر علمی همایش توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های پیش رو( آبان 1395)

مسئول برگزاری نمایشگاه توانمندی های هسته ای جمهوری اسلامی در دانشگاه بیرجند( ابان 1395)

قایم مقام دبیر  کنگره ژئوپلیتیک و توسعه محلی و منطقه ای: رویکردی بر پایداری شرق ایران( فروردین 1397)

 • انجمن ژئوپلیتیک ایران, ۰۱/۰۷/۱۳۸۴
 • انجمن علوم سیاسی ایران, ۰۱/۰۷/۱۳۸۵
 • انجمن ایرانی روابط بین الملل, ۰۱/۰۵/۱۳۸۹
 • انجمن مطالعات جهان(1392)
 • انجمن مطالعات منطقه ای(1392)
 • انجمن مطالعات جهان اسلام(1393)