احمد بخشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵علوم سیاسیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۹علوم سیاسی- اندیشه سیاسیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۵علوم سیاسی- مطالعات منطقه ایتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و علوم انسانیعضو هیات علمی- گروه علوم سیاسیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند  از مهر 1390

مدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند: آذر 1395 تا اردیبهشت 1397

معاون پژوهشی مرکز مطالعات آفریقا:  از اردیبهشت 1387تا پایان شهریور 1390

 مدیر گروه پژوهشی افغانستان از خرداد 1391

مدیر گروه علوم سیاسی  از آبان 1393 تا فروردین 1396

عضو هیات علمی مرکز مطالعات افریقا: از آبان 1386 تا شهریور 1390

همکاری با مرکز مطالعات آفریقا از سال 1379  -1390

عضو هیات تحریریه و مدیر داخلی پژوهشنامه آفریقا از سال 1387 -1392

عضو  و دبیر گروه مطالعات سیاسی مرکز مطالعات آفریقا از سال 1380  تاپایان شهریور 1390

عضو کمیته کارشناسان مسایل  افریقا در صدا و سیما  از سال 1380  تا پایان شهریور 1390

عضو کمیته کارشناسان مسایل  افریقا در  کمیته امداد امام خمینی(ره)  از سال  1388- 1390

عضو گروه پژوهشی مطالعات آفریقا، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دی 1389 تا دی 1390

عضو کمیته  علمی همایش بین المللی تحولات ژئوپلیتیک در آغاز هزاره سوم، مرکز مطالعات آفریقا، آذر 1383

دبیر اولین گردهمایی دانشجویان و طلاب آفریقایی شاغل به تحصیل در ایران، اسفند ،1383

مسئول اجرایی شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس،شهریور 1385

عضو  کمیته علمی و کمیته داوری همایش  خراسان جنوبی، نظم و امنیت : تاریخ برگزاری 5 و 4 اردیبهشت 92

مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه 1388-1390

 دبیر اجرایی نشست بررسی روابط ایران و افغانستان دانشگاه بیرجند آذر 1393

قایم مقام دبیر دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا اردیبهشت 1394

 مسئول  کمیته ناظر برکرسی های آزاد اندیشی دانشگاه بیرجند (از سال 1394)

دبیر شورای معین نظارت بر تشکل های دانشگاه بیرجند(از سال 1394)

عضو هیات تحریریه فصلنامه دانش انتظامی خراسان جنوبی( از سال 1393)

دبیر علمی همایش توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های پیش رو( آبان 1395)

مسئول برگزاری نمایشگاه توانمندی های هسته ای جمهوری اسلامی در دانشگاه بیرجند( ابان 1395)

قایم مقام دبیر  کنگره ژئوپلیتیک و توسعه محلی و منطقه ای: رویکردی بر پایداری شرق ایران( فروردین 1397)

تدریس

 • کارشناسی ارشد( دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دانشگاه بیرجند)

سیاست و حکومت در آفریقا

روابط خارجی ایران و آفریقا

آفریقا و سازمانهای بین المللی

 فرهنگ و تمدن آفریقا

تاریخ روابط بین المللی آفریقا

جغرافیای سیاسی  فضای مجاری

ژئوپلیتیک نظام های منطقه ای و بین المللی

 سیاست و فضا

 سمینار مسائل جهان سوم

 سمینار مسائل روز

نظریه های جدید روابط بین الملل

مناطق نفوذ قدرتهای بزرگ

جغرافیای انتخابات

تحولات دولت در خاورمیانه

 

  •  کارشناسی( دانشگاه بیرجند)

شناخت و ماهیت امپریالیسم

جهان سوم و مسائل آن

سیاست و حکومت در آفریقا

 ارتش و سیاست

زبان تخصصی علوم سیاسی 1و 2

 سیاست و حکومت در چین

خلیج فارس و مسائل آن

سیاست های مقایسه ای

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

سیاست و حکومت در خاورمیانه

سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا

روان شناسی اجتماعی

سیاست و حکومت در افغانستان

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

حوزه مطالعاتی اصلی: مطالعات منطقه ای(مطالعات آفریقا و افغانستان)

حوزه مطالعاتی جنبی: سیاست خارجی ایران

 1. سیاست های آفریقایی
 2. روابط خارجی ایران و قاره آفریقا
 3. قدرتهای خارجی و آفریقا
 4. سیاست و حکومت در آفریقا
 5. آفریقای جنوبی
 6. آفریقا و سازمانهای منطقه ای و بین المللی
 7. سیاست خارجی ایران
 8.  سیاست و حکومت در افغانستان
 9. نظم و امنیت
 10.  توسعه خراسان جنوبی

سوابق پژوهشی

 همایش بین المللی تحولات ژئوپلیتیک در آغاز هزاره سوم، مرکز مطالعات آفریقا، آذر 1383

دبیر اولین گردهمایی دانشجویان و طلاب آفریقایی شاغل به تحصیل در ایران، اسفند ،1383

مسئول اجرایی شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس،شهریور 1385

عضو  کمیته علمی و کمیته داوری همایش  خراسان جنوبی، نظم و امنیت : تاریخ برگزاری 5 و 4 اردیبهشت 92

 دبیر اجرایی نشست بررسی روابط ایران و افغانستان دانشگاه بیرجند آذر 1393

قایم مقام دبیر دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا اردیبهشت 1394

دبیر علمی همایش توافق هسته ای از اجرا تا فرصت های پیش رو( آبان 1395)

مسئول برگزاری نمایشگاه توانمندی های هسته ای جمهوری اسلامی در دانشگاه بیرجند( ابان 1395)

قایم مقام دبیر  کنگره ژئوپلیتیک و توسعه محلی و منطقه ای: رویکردی بر پایداری شرق ایران( فروردین 1397)

 • انجمن ژئوپلیتیک ایران, ۰۱/۰۷/۱۳۸۴
 • انجمن علوم سیاسی ایران, ۰۱/۰۷/۱۳۸۵
 • انجمن ایرانی روابط بین الملل, ۰۱/۰۵/۱۳۸۹
 • انجمن مطالعات جهان(1392)
 • انجمن مطالعات منطقه ای(1392)
 • انجمن مطالعات جهان اسلام(1393)