احمد خسروی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۸۸حقوق عمومیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۹۲حقوق عمومیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

1-کسب رتبه اول دوره کارشناسی با معدل 41/18
2-کسب رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با معدل 62/17
3-کسب رتبه اول دوره دکتری در سال تحصیلی 88-89 با معدل 63/17
4-پژوهشگر برتر و انتخاب پایان¬نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان¬نامه برتر در پنجمین جشنواره پژوهشهای برتر مالیاتی و مالیه عمومی(6 بهمن 1389)

5- کسب رتبه ششم مسابقه ترجمه قرآن به زبان انگلیسی دانشجویان سراسر کشور در دوره کارشناسی

1. حقوق اساسی 1

2. حقوق اساسی 2

3. حقوق کار

4. حقوق مالی و مالیه عمومی

5. حقوق اداری1

6. حقوق اداری2

7. حقوق اساسی (کلیات) علوم سیاسی

8. حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران

9. کلیات علم حقوق

10. حقوق بین الملل عمومی

11. حقوق شهروندی

12. زبان تخصصی (ارشد)

1.. مجری طرح ملی« آسیب¬شناسی حقوقی مراجع اختصاصی اداری در ایران »، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال 89-90
2-مجری طرح ملی « تهیه و تدوین شرح توجیهی لایحه اصلاح برخی مقررات اداری، مالی و استخدامی قوه قضائیه» ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه در سال 90
3-همکار طرح «نظام‌ حقوقی سازمانی متناسب با الزامات چشم‌انداز آستان قدس رضوی» سازمان آستان قدس رضوی در سال 91
4. عضو کارگروه تخصصی هیات نظارت و ارزیابی استانی وزارت عتف

1. حقوق اساسی

2. حقوق اداری

3. حقوق بین الملل عمومی

4. حقوق مالی

5. حقوق کار

6. حقوق شهروندی

7. کلیات علم حقوق

8. ...

سوابق پژوهشی

1. برگزاری دوره «حقوق اداری« جهت مدیران غیرهیات علمی دانشگاه بیرجند در سال 95

2. برگزاری دوره «شفافیت و سلامت اداری» جهت مدیران غیرهیات علمی دانشگاه بیرجند در سال 96

3. برگزاری دوره «رسیدگی به تخلفات اداری« جهت بازرسین سازمان بازرسی کل کشور در سال 96

4. برگزاری دوره «قوانین و مقررات اداری و استخدامی» ، سازمان بازرسی ، سال 97

5. برگزاری دوره «آشنایی با قراردادهای اداری واصول حاکم بر آن، سازمان بازرسی ، سال 97

8. برکزاری دوره های «حقوق اداری« و « آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری» سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  مدیران سطح استان خراسان جنوبی، سال 95

9. برگزاری دوره های « حقوق اداری»، «رسیدگی به تخلفات اداری» و « قراردادهای اداری»، شرکت های تابعه وزارت نیرو، مدیران سطح استان خراسان جنوبی، سال 94 و 95