امین چمنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی معدن- اکتشافدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی معدن- مکانیک سنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۲۰۱۳مهندسی نفت- مخازندانشگاه کرتین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی معدنعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت