مسعود دیدارخواه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲علوم دامیدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۶علوم دامی فیزیولوژی دامگیلان
دکتری۱۳۹۴علوم دامی تغذیه نشخوارکنندگانفردوسی مشهد

سوابق پژوهشی

-  مدرس کارگاه آموزشی "اصول نگارش مقالات علمی کشاورزی در نشریات معتبر جهانی" در تـاریخ27/2/1396دانشگاه بیرجند. آموزشکده کشاورزی سرایان.

 2-  مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش شترمرغ در دانشکده کشاورزی سرایان

3- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش مرغ بومی در دانشکده کشاورزی سرایان

4- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش شتر در دانشکده کشاورزی سرایان

5- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش بز سانن در دانشکده کشاورزی سرایان

7- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش گوسفند پرواری در دانشکده کشاورزی سرایان

8- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش گوساله در دانشکده کشاورزی سرایان

9- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش شترگوسفند(لاما) در دانشکده کشاورزی سرایان

10- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش مرغ گوشتی در دانشکده کشاورزی سرایان

11- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش بلدرچین در دانشکده کشاورزی سرایان

12- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش بوقلمون در دانشکده کشاورزی سرایان

13- مدرس کارگاه کارآفرینی پرورش طیور خانگی در دانشکده کشاورزی سرایان

14- مدرس کارگاه آموزشی معرفی نژادهای گوسفند و بز سازگار با اقلیم منطقه دانشکده کشاورزی سرایان

15- مدرس کارگاه آموزشی رکورگیری و ثبت مشخصات دام در دانشکده کشاورزی سرایان

16- مدرس کارگاه آموزشی سونوگرافی دام در دانشکده کشاورزی سرایان

ساعات حضور

۸صبح تا ۴ بعدازظهر