محسن فرشاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مهندسی برق- الکترونیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۲مهندسی برق- کنترلدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۵مهندسی برق- کنترلدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی الکترونیکرئیس دفتر حوزه ریاسترسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

 1. سرپرست آموزشکده فنی قاین از ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ تا ۱۶ آذر ۱۳۸۸.

 2. مدیر گروه آموزشی مهندسی برق- الکترونیک از ۱۵ مهر ۱۳۹۱ تا ۹ مهر ۱۳۹۳.

 3. معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ تا ۲۵ دی ۱۳۹۶.

 4. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه بیرجند از ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸.

 5. دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان خراسان جنوبی از ۱۵ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۷.

 6. رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه بیرجند از ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا کنون.
 1. مدرس نمونه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در سال تحصیلی ۹۰-۸۹.

 2. عضو هیات علمی نمونه دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی ۹۲-۹۱.
 1. شناسایی سیستم ها.

 2. بهینه سازی مهندسی (شامل: روش های تحلیلی و عددی بهینه سازی کلاسیک).

 3. مباحث ویژه در مهندسی قدرت (شامل: الگوریتم های بهینه سازی هوشمند، شبکه های عصبی، و سیستم های فازی).

 4. کنترل فازی.
 1. سرپرست تیم دانشجویی اولین کنفرانس " انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران  (از ۱۸ الی ۲۰ اسفند ۱۳۸۸) ".

 2. عضو استانی کارگروه تخصصی " ترانزیت و برنامه ریزی حمل و نقل " در همایش بین المللی " خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق (چابهار- بیرجند- سرخس) (۱۸ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱) ".
 1. مدلسازی و شناسایی سیستم ها.

 2. کنترل سیستم ها (بویژه: درایوهای الکتریکی و ربات ها).

 3. بهینه سازی سیستم ها.

 4. تحلیل و کاربرد ابزارهای هوشمند (شامل: شبکه های عصبی، سیستم های فازی، و الگوریتم های بهینه سازی هوشمند) در حوزه های مختلف علوم مهندسی.

سوابق پژوهشی

 1. سرپرست تیم دانشجویی اولین کنفرانس " انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران (18 الی 20 اسفند 1388) ".

 2. عضو استانی کارگروه تخصصی " ترانزیت و برنامه ریزی حمل و نقل " در همایش بین المللی " خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق (چابهار- بیرجند- سرخس) (18 الی 19 اردیبهشت 1391) ".