هادی فرهادیان

خوشبختی تنها در علم نیست ، بلکه در طریقه استفاده از آن است.  "اوگاریو"

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی اکتشاف معدندانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی اکتشاف معدندانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی اکتشاف معدندانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی/گروه مهندسی معدنعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

​​​

 • عضو کمیته ارزیابی طرح های کاربردی و فناورانه، ۱۴۰۰-۱۴۰۱.

 • دبیر شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۹ -۱۴۰۱.

 • عضو شورای کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۸- ۱۴۰۱.

 • مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۹- ۱۴۰۱.

 • مدیر مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۸- ۱۳۹۹.

 • مسئول کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه پردیس مهندسی دانشگاه بیرجند ۱۳۹۸- ۱۳۹۹.

 • استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی مهندسی معدن ورودی ۱۳۹۸.

 • همکار محقق در دانشگاه های بازل سوئیس و ETH زوریخ ۱۳۹۵-۱۳۹۶.

 • کارشناس شرکت مهندسی مشاور عمران فرآب، ۱۳۹۱.

 • همکار طرح در شرکت زمین نگار صفه، ۱۳۹۰.

 • همکار پژوهشی در شرکت مشاورین ساحل، ۱۳۸۶-۱۳۸۸.

 

 • استاد راهنمای برتر دانشجویان کارشناسی، سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰.

 • استاد راهنمای برتر دانشجویان کارشناسی، سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹.

 • دریافت بورس ۹ ماهه فرصت مطالعاتی دانشگاه بازل سوئیس، ۱۳۹۳-۱۳۹۴.

 • دریافت بورس هیئت علمی دانشگاه بیرجند، ۱۳۹۲.

 • دریافت بورس تحصیلی داتشجویان ممتاز در دوره دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ۱۳۹۱-۱۳۹۴.

 • کسب رتبه دوم آزمون سراسری دکتری تخصصی "PhD" (سازمان سنجش آموزش کشور)، مهندسی اکتشاف معدن، ۱۳۹۰.

 • کسب رتبه ۱۲ کنکور سراسری کارشناسی ارشد (سازمان سنجش آموزش کشور)، مهندسی اکتشاف معدن، ۱۳۸۶.

 • دانشجوی ممتاز کارشناسی دانشگاه بیرجند، ۱۳۸۶-۱۳۸۲.

 • دانش آموز ممتاز در دومین همایش ریاضی پژوهان جوان ۱۳۸۰.

مدلسازی عددی، جریان در درزه ها و شکستگی ها، هیدروژئولوژی، ژئوتکنیک، زمین شناسی ساختاری، مباحث ویژه