سید حمیدرضا رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتاتدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتاتدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۴اصلاح نباتات ژنتیک بیومتریدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آموزشکده کشاورزی سرایانمدیر گروه زراعت و محیط زیسترسمی آزمایشیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر گروه­های زراعت و محیط زیست 

 

 

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۹۸

مدرس برتر دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ 

پژوهشگر برتر دانشگاه بیرجند در سال ۹۶

تدریس و مسوولیت در دانشگاه جامع علمی کاربردی

 مدرس سابق دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی بیرجند،

مدیر گروه گیاهان دارویی و مسئولیت مجتمع آموزش جهادکشاورزی استان 

پژوهشگر در مرکز تحقیقات کشاورزی استان- تولید کننده بذور پایه مادری و هیبرید 

پژوهشگر بخش دانه­ های روغنی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

 پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال ۸۶

پژوهشگر برتراستان در سال ۸۶

مسوول امور فرهنگی دانشکده کشاورزی سرایان در سال ۹۶.

دروس مرتبط با اصلاح نباتات- اصلاح مولکولی- ژنتیک بیومتری- گیاهان دارویی- دانه های روغنی

 مدیر گروه­های زراعت و محیط زیست 

 

دروس طرح آزمایشات کشاورزی- آمار و احتمالات- به نژادی گیاهان زراعی و دارویی- ژنتیک بیومتری- ژنتیک مولکولی- کشت بافت گیاهان و دروس مرتبط