معصومه جعفرپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵شیمیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۸شیمی آلیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۴شیمی الیدانشکاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵