جواد زراعتکارمقدم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مهندسی برق - مخابرات سیستمدانشگاه بیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی برق - مخابرات سیستمدانشگاه بیرجند
دکترای تخصصی۱۳۹۵مهندسی برق - مخابرات سیستمدانشگاه بیرجند

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

دبیر انتشارات اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت

دبیر کمیته علمی دومین همایش استانی مهندسین جوان

دانشجوی نمونه دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی 96-95

کسب بالاترین رتبه ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه بیرجند در گروه آموزشی مهندسی برق - الکترونیک در سال تحصیلی 93-94

ریاضی مهندسی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

مدار 1

مدارهای مخابراتی

خطوط انتقال مخابراتی

مخابرات 2

مخابرات سیار

سوابق پژوهشی

داور مسابقات رباتیک

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار MATLAB

 

دبیر انتشارات اولین کنفرانس ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سلامت

دبیر علمی دومین همایش استانی مهندسین جوان

عضو انجمن مهندسین برق ایران