مجتبی خلیفه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸تاریخدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۰تاریخ ایران دوره اسلامیدانشگاه شیراز
دکتری۱۳۸۵تاریخ ایران دوره اسلامیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

-مدیر مرکز مطالعات افغانستان، ۸۹-۱۳۸۸

-مسوول کارآفرینی دانشکده ادبیات، ۱۳۸۸

-نماینده انجمن ایرانی تاریخ در استان خراسان جنوبی، ۱۴۰۰-۱۳۹۸

-مدیر گروه تاریخ، ۱۳۹۹

-استاد نمونه، ۱۳۸۹

-روش تحقیق

-متون تخصصی به زبان انگلیسی

-تاریخ میانه ایران

-دبیر علمی همایش زمینه های رشد و شکوفایی فرهنگ شیعی در ایران پیش از عصر صفوی، آذر ۱۳۹۶

-دبیر علمی همایش  ملی دیوان سالاری در شرق جهان اسلام، اردیبهشت ۱۳۹۷

-جغرافیای تاریخی

-تاریخ نگاری

-تاریخ میانه ایران

-زبان تخصصی