محمد مسینائی درمیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی معدن (استخراح)شهید باهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی فرآوری مواد معدنیتهران
دکتری۱۳۸۷مهندسی فرآوری مواد معدنیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

مسئول پژوهشی دانشکده مهندسی

پژوهشگر برتر شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1381

پژوهشگر نمونه دانشگاه در سال 1393

استاد نمونه دانشگاه در سال 1393

کنترل و مدلسازی در سیستم های فرآوری مواد معدنی

کانه آرایی پیشرفته

فلوتاسیون پیشرفته

مهندسی خردایش

آمار و احتمالات مهندسی

کانه آرایی

روشهای تجزیه مواد معدنی

تاسیس شرکت دانش بنیان فرآوری مواد معدنی سانیاتیس شرق

راه اندازی آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی دانشگاه بیرجند

کانه آرایی

فلوتاسیون 

خردایش

مدلسازی و شبیه سازی

آمار و احتمالات مهندسی

روشهای تجزیه مواد معدنی