ناصر مهرشاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی برق قدرتفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مهندسی پزشکی بیوالکتریکتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی پزشکی بیوالکتریکتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه آموزشی مهندسی برق الکترونیکعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مسئول آموزش دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی بیرجند

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند

ریاضیات مهندسی پیشرفته

پردازش سیگنال و پردازش تصویر

طراحی و توسعه تجهیزات الکترونیکی پزشکی

طرح پژوهشی با شرکت مخابرات استان خراسان جنوبی در رابطه با مکان‌یابی بهینه آنتن‌ها با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند

طرح پژوهشی با ایمیدرو در رابطه با کنترل فرآیند فلوتاسیون با استفاده از بینایی ماشین

مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی و مدارهای منطقی

الکترومغناطیس مهندسی و ماشینهای الکتریکی

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و سیستم‌های کنترل خطی

آمار و احتمالات مهندسی، فرآیندهای اتفاقی و ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

سوابق پژوهشی

دبیر علمی اولین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر