مرتضی مزگی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴فلسفه گرایش منطقتربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۹۴فلسفه گرایش منطقتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجنددانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

  1. دبیر همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی۱۳۹۸
  2. عضو حقیقی شورای نظریه پردازی دانشگاه۱۳۹۹
  3. مسئول پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۱۴۰۱
  4. مدیر عامل موسسه فکر پروری و خلاقیت ژرفا

فلسفه برای کودکان

منطق قدیم

منطق جدید

فلسفه غرب (تحلیلی)

فلسفه اسلامی

فلسفه برای کودکان (p۴c)

موجهات ابن سینا