محمد حسین خسروی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی کامپیوتر - نرم افزاردانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعیدانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندمدیر امور آموزشیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • بهمن ۱۴۰۰ تاکنون: عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه (به موجب ابلاغ ۱۴۲۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰)
 • اردیبهشت ۹۸ تاکنون: عضو کمیته رصد دانشگاه (به موجب ابلاغ ۲۸۷۵/د/۱۳۹۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۸)
 • آذر ۹۷ تاکنون: عضو شورای آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی (ابلاغ ۴۱۸۰/۹۷/خ‌ج مورخ ۵/۹/۱۳۹۷)
 • دی ۹۷ تاکنون: مدیر امور آموزشی دانشگاه (به موجب ابلاغ ۲۲۵۱۵/د/۱۳۹۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷)
 • شهریور تا دی ۹۷: سرپرست مدیریت امور آموزشی دانشگاه (به موجب ابلاغ ۱۱۴۱۶/د/۱۳۹۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۷)
 • تیر ۹۷ تا بهمن ۹۸: مجری تدوین برنامه راهبردی پنج سالۀ ششم دانشگاه (۱۴۰۲-۱۳۹۷) (به موجب ابلاغ ۸۲۸۰/د/۱۳۹۷ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۷)
 • ۸۸ تا ۹۱: مسئول کمیته انفورماتیک همایش های:
  • (اسفند ۹۱) اولین همایش ملی شناسایی الگو و پردازش تصویر ایران
  • (آبان ۹۰) همایش ملی هنر اسلامی
  • (فروردین ۹۰) اولین همایش دوسالانه آسیب‌های اجتماعی ایران.
  • (اردیبهشت ۹۰) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران.
  • (شهریور ۸۹) اولین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته‌ای.
  • (اردیبهشت ۸۹) اولین همایش مطالعات ترجمه ایران.
  • (اسفند ۸۸) اولین همایش انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران.
 • ۱۳۸۹:  عضویت در کمیتۀ منتخب مربوط به قرارداد نرم افزار آموزشی گلستان و مشارکت فعال در استقرار این نرم افزار.
 • مرداد ۸۸ تا اسفند ۸۹: مدیر پروژۀ راه اندازی و استقرار سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه بیرجند. (منجر به تشویق درج در پرونده توسط رئیس دانشگاه.)
 • بهمن ۸۷ تا دی ۹۰: معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه بیرجند. (به موجب ابلاغ ۱۰۴۶۹ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷)
 • ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸: مسئول اطاق فکر فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند
 • ۱۳۸۷: طراحی، پیاده سازی و راه اندازی وب‌سایت آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند. 
 • ۱۳۸۶:  عضویت در کارگروه آموزشی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه بیرجند جهت تعیین دوره‌های آموزشی موردنیاز کارکنان.
 • ۸۴ تا ۹۱: پیاده¬سازی، راه¬اندازی و استفاده از سیستم مدیریت دروس Claroline برای مدیریت کلاس¬ها و دروس.
 • بهمن ۸۴ تا آذر ۸۶: مسئول اداره آموزش دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند. (به موجب ابلاغ ۴۷۸ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۵)
 • ۷ آذر ۷۸ تا بهمن ۸۴: مسئول واحد رایانه معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند.

اصول سیستمهای عامل

طراحی الگوریتمها

هوش مصنوعی

بینایی ماشین