مریم مرتضوی مهریزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲زمین شناسیدانشگاه علوم پایه دامغان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیدانشگاه فردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم دانشگاه بیرجندهیئت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

نماینده تحصیلات تکمیلی گروه زمین شناسی از سال 1393 تا کنون