سیدمجتبی موسوی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی عمران- عمرانشهیدباهنر کرمان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی عمران-سازهفردوسی مشهد
دکتری۱۳۹۳مهندسی عمران- سازهفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی فردوسپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

مدیر گروه عمران . از سال ۱۳۹۴ تا کنون

تحلیل سازه ها.

تحلیل بدون شبکه

سازه