مهدی ضیائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی عمران-نقشه‌برداریخواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۳شهرسازی-برنامه‌ریزی شهریتهران
دکتری۱۴۰۰شهرسازیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنرعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 - مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند

- ریاست دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

 - معاون آموزشی دانشکده هنردانشگاه بیرجند

- مسوول کارآفرینی و استعدادهای درخشان دانشکده هنر

 - مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهرداری بیرجند

 - مدیریت طرح و برنامه شهرداری بیرجند

 - عضو کمیسیون زیباسازی شهرداری بیرجند

 - مشاور شهرداری بیرجند در امور سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری 

 - مشاور مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی بافت فرسوده

- عضو نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی در رشته مهندسی نقشه برداری

- عضو نظام مهندسی عمران خراسان جنوبی در رشته های مهندسی نقشه برداری و شهرسازی

- کارشناس رسمی دادگستری در رشته امورثبتی و نقشه برداری

 

-عضو کارگروه بررسی مطالعات پروژه طرح آمایش استان خراسان جنوبی

-عضو کارگروه بررسی تدوین سند چشم انداز شهر بیرجند ۱۴۰۰

 

 

 - مربی نمونه دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی ۸۶-۸۷

 - مربی نمونه دانشکده هنر دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی ۸۷-۸۸

 - مدرس نمونه دانشکده هنر دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی ۸۹-۹۰

 - رتبه نخست مسابقات دانشجویان عمران سراسر کشور سال ۱۳۷۹

 - طرح برگزیده احیا بافت فرسوده بیرجند سال ۱۳۸۵

 

گروه مهندسی شهرسازی:

     ۱- اصول و مبانی برنامه ریزی شهری 

    ۲- آمار و روشهای کمی در برنامه ریزی شهری

    ۳- زبان تخصصی

    ۴- سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS در شهرسازی

 

گروه باستان شناسی:

     ۱- طراحی و ترسیم مدارک باستان شناسی، نقشه برداری و نقشه خوانی

    ۲- هندسه مناظر و مرایا

    ۳- جغرافیای تاریخی ایران

    ۴- باستان شناسی ایران در اغاز شهر نشینی

    ۵- زبان تخصصی

 

گروه فرش و صنایع دستی و هنر اسلامی:

    ۱-روش تحقیق

   ۲- کامپیوتر

 

گروه جغرافیا:

    ۱-مبانی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)

    ۲-تکنیک های برنامه ریزی شهری

    ۳-برنامه ریزی شهری در ایران

    ۴-کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

    ۵-نقشه برداری

 

گروه عمران:

    ۱- نقشه برداری 

    ۲- راهسازی

    ۳-مبانی معماری و برنامه ریزی شهری

 

گروه محیط زیست:

    ۱- مبانی GIS

   ۲- سنجش از دور

 

گروه زمین شناسی

    ۱- نقشه برداری زیرزمینی

    ۲-سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

- عضو کمیته علمی همایش ملی هنر اسلامی آبانماه ۱۳۹۰

- عضوکمیته اجرایی اجرایی بیست هفتمین دوره مسابقات منطقه ای قرآن کریم 

- عضو کمیته اجرایی یازدهمین المپیاد فرهنگی .رزشی دانشجویان دنشگاههای کشور