کاظم نفیسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴فیزیکفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فیزیک - حالت جامدتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴فیزیک - نجوم و اخترفیزیکاصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه فیزیک، دانشکده علومهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق اجرایی

 1. معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد  1371-1368
 2. معاون گروه فیزیک دانشگاه بیرجند 1378-1377
 3. معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند 1379-1378
 4. مدیر رصد خانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند از 12/4/87 تا 30/7/1395
 5. مدیر گروه آموزشی فیزیک دانشگاه بیرجند از 14/10/87 تا 8/6/1390
 6. مدیر پژوهشی دانشگاه بیرجند از 8/4/1390 تا 31/3/1394
 1. برگزیده رتبه دوم تحقیقات در پنجمین جشنواره خوارزمی ایران، تهران 1370
 2. برگزیده رتبه دوم در رشته ایده پردازی قرآنی در دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، دانشگاه اصفهان 1390

الف) دروس کارشناسی

 1. فیزیک پایه 1 و 2
 2. مکانیک تحلیلی 1 و 2
 3. الکترومغناطیس 1 و 2
 4. فیزیک جدید
 5. مکانیک کوانتمی 1 و 2
 6. حالت جامد 1
 7. بلورشناسی
 8. الکترونیک
 9. فیزیک نجوم مقدماتی

ب) دروس کارشناسی ارشد

 1. کوانتم پیشرفته 1
 2. الکترودینامیک 1
 3. فیزیک نجومی
 4. ساختار و تحول ستارگان
 5. موضوعات ویژه نجوم

ج) دروس دکتری

 1. اختر فیزیک پیشرفته 1

1- دروس تخصصی فیزیک

2- دروس گرایش نجوم