محمد علی ناصری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی آلیتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۳شیمی آلیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجند گروه شیمیرسمی قطعیتمام وقت۳۳

سوابق اجرایی


 مدیر گروه شیمی مهر 1390-1383
 معاون آموزشی دانشکده علوم 1378-1376
 عضو شورایعالی انجمن شیمی ایران به انتخاب اعضاء هیات علمی از 1395
 رئیس پارک علم و فن آوری استان خراسان جنوبی از 1395


 دانشجوی نمونه دوره دکترای دانشگاههای داخل کشور 4343
 دانشجوی نمونه بسیجی نهمین مجمع بسیجیان و طلاب نمونه کشور 4311
 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی
 مدرس نمونه دانشگاه بیرجند دانشکده علوم 1389
 استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1383 تا 1388
 مسئولیت بسیج اساتید و عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه 1383 تا 1389
 عضو اصلی کمیته شیمی آلی انجمن شیمی ایران 1388 تا 1393
 عضو هیات مدیره صندوق رفاه اعضاء هیات علمی دانشگاه بیرجند با انتخاب اکثریت قاطع هیات علمی از 1389
 استاد نمونه دانشگاه بیرجند 1394
 عضو کمیته انضباطی دانشگاه از 1393
 

شیمی آلی

سنتز مواد آلی

طیف سنجی پیشرفته

سوابق پژوهشی

عضو هیات مدیره انجمن شیمی ایران