غلامرضا نوروزی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱معدن- اکتشاف معدندانشگاه نهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ژئوفیزیکموسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۵ژئوفیزیکپژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

  • معاون گروه مهندسی معدن
  • مدیر گروه مهندسی معدن دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
  • مسئول امور پیگیری پژوهشکده قنات فردوس
  • مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
  • مسئول کارآفرینی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

1- دروس تدریس شده در مقطع لیسانس:

 •  ژئوفیزیک 1  
 •  ژئوفیزیک 2                  
 •  چاه نگاری
 • سنجش از دور                 
 •  زمین فیزیک  
 •   آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک
 •  ژئوتکنیک  
 •    نقشه‌برداری 
 •   عملیات نقشه‌برداری
 •  منابع نفت و گاز  
 •  ژئوفیزیک      
 • مبانی اکتشاف معدن
 • بازدید زمین و معدن       
 •  زلزله‌شناسی             
 •  زمین شناسی زیرسطحی
 •  آبهای زیرزمینی
 •  زبان تخصصی زمین شناسی
 •  اصول پی جویی و اکتشاف    
 • زمین شناسی مهندسی

2- دروس تدریس شده در مقطع فوق لیسانس:

 • طراحی پروژه‌های ژئوفیزیکی
 •  اکتشاف مواد معدنی فلزی
 •  دورسنجی و GIS پیشرفته در اکتشاف
 • کاربرد ژئوفیزیک در تکتونیک
 •  ژئوفیزیک کاربردی پیشرفته
 •  اصول اکتشافات زمین فیزیکی
 • ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک محض
 • ژئوتکنیک
 • زمین شناسی زیرسطحی و چاهنگاری
 • زمین شناسی منابع نفت و گاز
 • سنجش از دور
 • پیجویی و اکتشاف مواد معدنی
 • زلزله شناسی و مهندسی زلزله