محمدمهدی ربیعه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵گیاهپزشکیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۷حشره شناسیشهید چمران اهواز
دکتری۱۳۹۲حشره شناسیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه بیرجندعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

رده بندی حشرات

مرفولوژی حشرات

تکامل ژنیتالیا و انتخاب جنسی در حشرات

 

آفات انباری

حشره شناسی

رده بندی حشرات

مدیریت آفات گیاهان

اکولوژی

گیاهشناسی (فیزیولوژی)

گیاهشناسی (رده بندی)

 

سوابق پژوهشی

۱-  کشف یک گونه جدید از پروانه ها برای اولین بار در دنیا و نامگذاری آن به افتخار شهید دکتر چمران به نام Anagnorisma chamrani

جزئیات پژوهش را در لینک روبرو مشاهده نمایید:     https://zookeys.pensoft.net/article/۳۳۶۶

 

۲-  کشف ۱۷ گونه پروانه و ۲۰ گونه دوبال برای اولین بار از ایران

 

۳-  ارائه تفسیر کامل بیانات امام علی علیه السلام درباره مورچه و ملخ از دیدگاه تخصصی حشره شناسی برای اولین بار درتاریخ تفسیر نهج البلاغه

جزئیات پژوهش را در لینک روبرو مشاهده نمایید:  http://alavi.ihcs.ac.ir/issue_۸۳۰_۸۳۱.html

 

 

 

۲۴- Noei, J. & Rabieh, M.M. ۲۰۲۰. A new genus and species of larval Trombellidae ectoparasitic on moths from Iran. Systematic and Applied Acarology, ۲۵(۶): ۱۱۰۲-۱۱۱۲.

 

۲۳-   Zerganipour, A. M. Esfandiari, A. Naderi & M. M. Rabieh ۲۰۱۹. Identification of the butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) in the IMCA (Insect and Mite Collection of Ahvaz) at Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran. Phegea, ۴۷(۴): ۱۲۹-۱۳۹.

 

۲۲-   Alavi, S. Esfandiari M. & M. M. Rabieh ۲۰۱۹. Catocala Schrank species (Lepidoptera: Erebidae) in Iran with new distribution data. Entomologist’s Monthly Magazine, ۱۵۵: ۱۷۹–۱۸۶.

 

۲۱-   Noei, J. & Rabieh, M.M. ۲۰۱۹. New data on Nothrotrombidium, Southcottella and Eatoniana larvae (Acari: Trombellidae, Neothrombiidae, Erythraeidae) from Iran. Persian Journal of Acarology, ۸(۳): ۱۷۹–۱۸۷.

 

۲۰-   Rabieh M. M. ۲۰۱۸. Checklist of the family Noctuidae in great Khorasan province, North-east Iran. Entomofauna, ۳۹(۲): ۶۸۱-۶۹۵.

 

۱۹-   Rabieh M. M. ۲۰۱۸. Biodiversity of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) in the agroecosystems of Mashhad County. Biodiversity International Journal, ۲(۲): ۱۴۷‒۱۵۱.

 

۱۸-   Shahreyari-Nejad, S.۱, Esfandiari, M.۱, Rasekh, A.۱, Mossadegh, M.S.۱, Shirvani, A. and Rabieh, M.M. ۲۰۱۷. First record of Caradrina (Eremodrina) turcomana Hacker, ۲۰۰۴ for Iran with a catalogue of the genus Caradrina Ochsenheimer, ۱۸۱۶ of Iran (Lepidoptera, Noctuidae). Iranian Journal of Animal Biosystematics, ۱۳(۲): ۱۳۷-۱۵۸.

 

۱۷-   Rabieh, M.M., Allahverdi, M., Jabaleh, I. and Esfandiari, M. ۲۰۱۶. First record of Euxoa acuminifera (Lepidoptera, Noctuidae) from Iran with new data on distribution of Euxoa species in north-east Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, ۱ (۲): ۱۳۳–۱۴۵.

 

۱۶-   Matov, A., M.M. Rabieh and M. Esfandiari. ۲۰۱۶. A list of Drasteriodes Hampson, ۱۹۲۶ species in Iran with a new record of Drasteriodes kisilkumensis (Ershov, ۱۸۷۴) (Lepidoptera: Noctuidae). SHILAP, Revista de lepidopterologia, ۴۴ (۱۷۳): ۴۹-۵۴.

 

۱۵-   Ravan, B., M. Esfandiari, M.S. Mossadegh and M.M. Rabieh. ۲۰۱۶. Introduction on moths of Noctuinae (Lep.: Noctuidae) from southern areas of Zagros in Khuzestan and Fars provinces. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, ۱۳(۲): ۱۱۲-۱۳۰. (in Persian)

 

۱۴-   Esfandiari, M., M.M. Rabieh, A. Matov and M.S. Mossadegh. ۲۰۱۵. A survey of Erebidae, Nolidae and Euteliidae (Lepidoptera) in Southern and Northeastern of Iran. Redia, ۹۸: ۷۷-۹۲.

 

۱۳-   Noei, J., M.M. Rabieh and A. Saboori. ۲۰۱۵. First record of Momorangia (Acari: Erythraeidae) from Asia with description of a new species. Systematic and Applied Acarology, ۲۰(۷): ۷۸۹–۷۹۸.

 

۱۲-   Rabieh, M.M., M. Esfandiari, A. A. Seraj and R. Bonduriansky. ۲۰۱۵. Genital and body allometry in two species of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae). Biological Journal of the Linnean Society, ۱۱۶: ۱۸۳–۱۹۶.

 

۱۱-   Arkani, T., M. Alikhani, M.M. Rabieh, A.A. Karahroodi and R. Mahdavi. ۲۰۱۵. Faunistic study of families Tephritidae and Tachinidae (Diptera) in Arak region and suburb, Iran. Journal of Entomological Research, ۶(۱): ۱۱۸-۱۲۴.

 

۱۰-   Gyulai, P., M.M. Rabieh, A.A. Seraj, L. Ronkay, M. Esfandiari. ۲۰۱۳. Anagnorisma chamrani sp. n. (Lepidoptera, Noctuidae) from Iran. ZooKeys, ۳۱۷: ۱۷–۲۵.

 

۹-   Rabieh, M.M., S. Prescher. M. Alikhani, T. Arkani. ۲۰۱۳. Review of scuttle flies (Diptera: Phoridae) from Iran with new records for Iran and Asia. Studia Diptererologica, ۲۰(۱): ۲۳-۳۰.

 

۸-   Rabieh, M.M., M. Esfandiari and A.A. Seraj. ۲۰۱۳. A contribution to the fauna of subfamilies Metoponiinae, Bryophilinae and Xyleninae (Lepidoptera: Noctuidae) in NE Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics, ۹(۱): ۱-۱۶.

 

۷-   Rabieh, M.M., A.A. Seraj and M. Esfandiari. ۲۰۱۳. Contribution to the noctuid fauna of NE Iran: Noctuinae, Hadeninae and Plusiinae (Lepidoptera), with additions to the Iranian fauna. Phegea, ۴۲ (۱): ۱۴-۲۱.

 

۶-   Rabieh, M.M., A.A. Seraj, P. Gyulai and M. Esfandiari. ۲۰۱۳. Checklist of the genus Eugnorisma Boursin, ۱۹۴۶ of Iran with new records and distributional data (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae). SHILAP, Revista de Lepidopterologia, ۴۱(۱۶۳): ۳۹۹-۴۱۳.

 

۵-   Rabieh, M.M., M. Esfandiari, A.A. Seraj and H. Rajaei Sh. ۲۰۱۳. A new record of Chersotis curvispina Boursin, ۱۹۶۱ (Lepidoptera: Noctuidae) in Iran. Zoology and Ecology, ۲۳(۲): ۱۱۱ - ۱۱۴. 

 

۴-   Alikhani M., T. Arkani, M.M. Rabieh, M. Taji  and  E.P. Nartshuk. ۲۰۱۲. New Records of Grass Flies (Diptera: Chloropidae) For Iran. An International Journal of Dipterological Research, ۲۳(۲): ۹۵-۱۰۱.

 

 ۳-   Rabie, M.M., A.A. Seraj, R. Talaei-Hassanloui and H. Rahimi, ۲۰۱۱.  A laboratory investigation to effect of MbNPV and Indoxacarb against the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae) larvae.The scientific Journal of  Agriculture, ۳۴(۱): ۸۱-۸۹. (in Persian with English abstract).

 

۲-   Grichanov Y., M. Alikhani and M.M. Rabieh. ۲۰۱۰. New data on the distribution of Dolichopodidae (Diptera) in Iran. An International Journal of Dipterological Research, ۲۱(۳):۱۹۵-۲۰۱.

 

۱-   Rabie M.M., A.A. Seraj, R. Talaei-Hassanloui. ۲۰۱۰. Interaction between MbMNPV and the braconid parasitoid Habrobracon hebetor (Hym., Braconidae) on larvae of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep., Noctuidae). Biocontrol Science and Technology, ۲۰ (۱۰): ۱۰۷۵-۱۰۷۸.

۲۱- فون پروانه های روزپرک (Lepidoptera: Rhopalocera) در منطقه میان جام، خراسان رضوی، ایران. هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ۱۵ آبان ۱۳۹۹-تران -دانشگاه شهید بهشتی

۲۰- شناسایی بالپولکداران شب پرواز (Lepidoptera: Heterocera) در زیست بوم های کشاورزی منطقه میان جام، خراسان رضوی، ایران. هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ۱۵ آبان ۱۳۹۹-تران -دانشگاه شهید بهشتی

۱۹- ۳rd Iranian International Congress of Entomology ۱۷-۱۹ September, ۲۰۱۹, University of Tabriz

First report of Rhiza laciniosa (Lepidoptera: Noctuidae) from Iran. Mohammad Mahdi Rabieh and Mohammad Saadati

 

۱۸- ۳rd Iranian International Congress of Entomology ۱۷-۱۹ September, ۲۰۱۹, University of Tabriz

Effects of cypermethrin and diazinon on the gut α-amylase activity in the rice weevil, Sitophilus oryzae.Mohammad Saadati and Mohammad Mahdi Rabieh

 

۱۷- ۳rd Iranian International Congress of Entomology ۱۷-۱۹ September, ۲۰۱۹, University of Tabriz

Identification of up-regulated proteins after feeding in the gut of Sunn pest using proteomics technique.Mohammad Saadati and Mohammad Mahdi Rabieh

 

۱۶- XXI European Congress of Lepidopterology, ۳-۶ June, ۲۰۱۹, University of Molise, Campobasso, Italy.

Correcting of the identification of a sugarcane butterfly leaf eater in southwest Iran: Pelopidas thrax (Hesperiidae).Ahlam Zerganipour, Mehdi Esfandiari, Mohammad Mahdi Rabieh

 

۱۵- XXI European Congress of Lepidopterology, ۳-۶ June, ۲۰۱۹, University of Molise, Campobasso, Italy.

Sexual dimorphism in the wing shape and size of Pelopidas thrax (Lepidoptera, Hesperiidae). Ahlam Zerganipour, Mehdi Esfandiari, Mohammad Mahdi Rabieh

 

۱۴- XXI European Congress of Lepidopterology, ۳-۶ June, ۲۰۱۹, University of Molise, Campobasso, Italy.

Identification of butterflies of “Insect and Mite Collection of Ahvaz! at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. Ahlam Zerganipour, Mehdi Esfandiari, Mohammad Mahdi Rabieh

 

۱۳- ۹th National Conference of Iranian Society of Sugar Cane Technologists, ۲۰-۲۱ February, ۲۰۱۹, Shahid Chamran University of Ahvaz.

Poster Presentation, Fauna of Eulophidae and Charipinae (Hym.: Figitidae) in the Sugar Cane fields of Khuzestan province.Amir Khadempour, Mohammad Mahdi Rabieh and Mohammad Saadati

 

۱۲- ۲nd Iranian International Congress of Entomology ۲-۴ September, ۲۰۱۷, University of Tehran

Poster Presentation, Identification of aldose reductase in the gut of recurrent sunn pest, Eurygaster integriceps using proteomic technique. Mohammad Saadati and Mohammad Mahdi Rabieh.

 

۱۱- ۲nd Iranian International Congress of Entomology ۲-۴ September, ۲۰۱۷, University of Tehran

Poster Presentation, Toxicity of fenitrothion and fenvalerate to confused flour beetle, Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae). Mohammad Saadati and Mohammad Mahdi Rabieh.

 

۱۰- ۲۲nd Iranian Plant Protection Congress ۲۷-۳۰ August ۲۰۱۶, University of Tehran, Karaj, Iran

Poster Presentation, Preliminary study on the fauna of Mantodea (Insecta) in Khorasan-e-Jonoubi, Iran. Authors: Mohammad Mahdi Rabieh, Azhin Rohani and Roberto Battiston.

 

۹- First Iranian International Congress of Entomology, ۲۹-۳۱ August ۲۰۱۵, Tehran, Iran,

Poster Presentation, Distribution of the genus Euxoa (Lepidoptera: Noctuidae) in the North-East of Iran, with a new record for the country. Authors: Mohammad Mahdi Rabieh, Mahnaz Allahverdi, Issa Jabaleh.

 

۸- XVIII European Congress of Lepidopterology, ۲۹ July – ۴ August ۲۰۱۳, Blagoevgrad, Bulgaria,

Poster Presentation, Male genital allometry in two noctuid species (Lepidoptera: Noctuidae). Authors: Mohammad Mahdi Rabieh, Mehdi Esfandiari, Ali Asghar Seraj, Abdolrahman Rasekh.

 

۷- XVIII European Congress of Lepidopterology, ۲۹ July – ۴ August ۲۰۱۳, Blagoevgrad, Bulgaria,

Poster Presentation, Faunistic study on Noctuinae, Hadeninae and Plusiinae (Noctuidae, Lepidoptera) of north-eastern Iran. Authors: Mohammad Mahdi Rabieh, Ali Asghar Seraj, Mehdi Esfandiari.

 

۶- XVIII European Congress of Lepidopterology, ۲۹ July – ۴ August ۲۰۱۳, Blagoevgrad, Bulgaria,

Poster Presentation, Review of the genus Eugnorisma Boursin, ۱۹۴۶ (Lepidoptera: Noctuidae, Noctuinae) in Iran with additions and corrections. Authors: Mohammad Mahdi Rabieh, Peter Gyulai, Ali Asghar Seraj, Mehdi Esfandiari.

 

۵- ۲۰th Iranian Plant Protection Congress, ۲۶-۲۹ August ۲۰۱۲. Shiraz, Iran,

Poster Presentation, New records of chloropid species from Iran (Dip., Chloropidae). Mahmoud Alikhani, Touraj Arkani, Mohammad Mahdi Rabieh, Mojtaba Taji and E. P. Nartshuk

 

۴- ۲۰th Iranian Plant Protection Congress, ۲۶-۲۹ August ۲۰۱۲. Shiraz, Iran,

Poster Presentation, New record of Sepsidae (Diptera) from Iran. Touraj Arkani, Mahmoud Alikhani, Mojtaba Taji and Mohammad Mahdi Rabieh

 

۳- First Iranian Acarology Congress, ۲۶-۲۷ December ۲۰۱۱, Kerman, Iran,

Poster Presentation, Report of a parasitic mite of lizards, Pimeliaphilus sharifi (Acari: Pterygosomatidae) from Iran. Authors: Mohammad Mahdi Rabie and Dorna Saadat

 

۲- IXth European Congress of Entomology, ۲۲-۲۷ August  ۲۰۱۰, in Budapest,  Hungary,

Poster Presentation, Interaction between MabrNPV and the Braconid parasitoid Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) on larvae of beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep.: Noctuidae).  Authors: Mohammad Mahdi Rabie, Ali Asghar Seraj, Reza Talaei-Hassanloui

 

۱- ۱۸th Iranian Plant Protection Congress, ۲۴-۲۷ August ۲۰۰۸, Hamadan, Iran,

Oral Presentation, A laboratory investigation to effect of MbNPV and Indoxacarb against the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lep., Noctuidae) larvae. Authors: Mohammad Mahdi Rabie, Ali Asghar Seraj, Reza Talaei-Hassanloui, Hassan Rahimi

  • Reviewer (Referee) of the Iranian Journal of Animal Biosystematics (Iran)
  • Reviewer (Referee) of the Biological Journal of the Linnean Society (United Kingdom)
  • Reviewer (Referee) of the Iranian Journal of Cotton Researches (Iran)
  • Reviewer (Referee) of the Journal of Plant Protection (Iran)
  • Reviewer (Referee) of the Journal of Horticulture and Postharvest Research (Iran)

 

Thesis Supervised

- Allahverdi, M. (M.S.): Fauna of family Noctuidae (Lepidoptera) in Mashhad and suburbs. Institute of Higher Education, Jahad Daneshgahi Khorasan Razavi, Kashmar.

 

- Kalali Nia, S. H. (M.S. in progress): Moths of pomegranate orchards of Kashmar city and a morphometric and allometric study on the carob moth, Ectomyelois ceratoniae. Institute of Higher Education, Jahad Daneshgahi Khorasan Razavi, Kashmar.

 

- Jafari, M. (M.S.): Effects of food diet on some biological and morphometric factors in the grain moth،. Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae). Institute of Higher Education, Jahad Daneshgahi Khorasan Razavi, Kashmar.

 

- Identification of Catocala (Lep.: Erebidae) species in oak forests of Khuzestan and study of sexual dimorphism and allometry in two species of the genus. Shahid Chamran University of Ahvaz.

 

- Identification of butterflies in some areas of Khuzestan and study of sexual dimorphism in Pelopidas thrax (Lep.: Hesperiidae). Shahid Chamran University of Ahvaz.

 

عضویت در انجمن حشره شناسی ایران

ساعات حضور

  ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
شنبه     اصول رده بندی حشرات(۲.۰۰), مکان آزمایشگاه حشره شناسی (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->آزمایشگاه حشره شناسی) اصول رده بندی حشرات(۲.۰۰), مکان آزمایشگاه حشره شناسی (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->آزمایشگاه حشره شناسی)                  
یکشنبه                              
دوشنبه     مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی(۳.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳) مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی(۳.۰۰), مکان آزمایشگاه گیاهشناسی (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->آزمایشگاه گیاهشناسی) اکولوژی(۳.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳)              
    مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی(۳.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳) مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی(۳.۰۰), مکان آزمایشگاه گیاهشناسی (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->آزمایشگاه گیاهشناسی) اکولوژی(۳.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳)              
سه شنبه             اکولوژی(۳.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳) * شروع فرد              
            اکولوژی(۳.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳) * شروع فرد              
            اصول رده بندی حشرات(۲.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳) * شروع زوج              
            اصول رده بندی حشرات(۲.۰۰), مکان ۱۰۳ (دانشگاه بیرجند->کشاورزی ۱ -ساختمان آموزشی->۱۰۳) * شروع زوج              
چهارشنبه     مدیریت آفات گیاهان زراعی(۳.۰۰), مکان کلاس ۱۰۲ (دانشگاه بیرجند->ساختمان اداری- اموزشی اموزشکده سرایان->کلاس ۱۰۲) مدیریت آفات گیاهان زراعی(۳.۰۰), مکان سالن ۲۰۸ (دانشگاه بیرجند->ازمایشگاه های اموزشکده سرایان->سالن ۲۰۸)                  
پنجشنبه                              
جمعه